Na Zelené hoře ve Žďáru n. S. končí opravy kostela, farnost začne opravovat ambit


Žďár nad Sázavou – Na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou skončí na podzim opravy kostela svatého Jana Nepomuckého za více než 40 milionů korun. Odborníci v interiéru dokončují restaurování sochařské, štukové výzdoby a dlažby, sdělil dnes ČTK koordinátor oprav František Laštovička. V podzimních měsících by zároveň měly začít práce na obnově ambitu, který kostel obkružuje. Také na ně získala farnost dotaci z evropského programu IROP. Poutní areál, dílo architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla, je památkou UNESCO.


Kostel začala farnost opravovat na jaře 2018. "Smluvní vztahy s dodavateli jsou uzavřeny do konce září tohoto roku," uvedl Laštovička. Podotkl, že akci ztěžovala protiepidemická opatření. Předpokládaná investice do obnovy ambitu podle něj převýší 100 milionů korun.

U kostela je obnovená fasáda i jeho okna. Místo bývalého hřbitova mezi kostelem a ambitem získalo podobu poutní louky, už se tam zelená tráva. Nejsložitějším úkolem, který byl v procesu obnovy řešený, bylo podle Laštovičky vrácení podlahy kostela do původní podoby. Po celé ploše bude znovu vícebarevná dlažba různých tvarů poskládaná do geometrických obrazců, která byla v minulosti částečně nahrazená díly z mramoru.

"Výroba dlažby probíhala zcela ručním způsobem v prostředí malé manufaktury. Vyráběny byly dlaždice čtvercové, pětiboké a podlouhle kosodélné v barevných odstínech cihlové, okrové a černé," uvedl Laštovička. Dlaždic bude potřeba více než 2000. Doplnil, že náročná nebyla jen výroba dlažby, ale i její teoretická a praktická příprava.

Kostel byl vysvěcený v roce 1722. Dobu rozkvětu poutního místa přerušil požár v roce 1784. Tehdejší správa povolila opravy pod podmínkou, že kostel bude sloužit jako pohřební a bude tam hřbitov. Hřbitov byl zrušený v 90. letech minulého století v důsledku zapsání památky do seznamu UNESCO.

Římskokatolická farnost spravuje Zelenou horu od roku 2014. "Obnova poutního kostela probíhá průběžně v podstatě od okamžiku jeho převzetí. Poměrně zásadní investicí například byla obnova stropní konstrukce v prvním ochozu kostela v letech 2015 až 2017," uvedl Laštovička.

Průvodcovská služba je na Zelené hoře i při opravách. "Protože v hlavní lodi kostela se stále pracuje, jsou prohlídky v obou patrech ochozů," uvedl farář Vladimír Vojtěch Záleský. Prohlídky jsou v posledních letech možné celoročně. V zimním období je třeba se objednat.
0 komentářů
přidat komentář

Související články