Biografie
Vzdělání
2012-18 - postgraduální studium; ČVUT v Praze; Fakulta architektury
2005-06 - Technická univerzita v Delftu; Nizozemí; Fakulta architektury
2001-08 - České vysoké učení technické v Praze; Fakulta architektury

Praxe
od 2008 - Stempel & Tesar architekti; Praha
2006 - Jeanne Dekkers Architectuur; Delft, Nizozemí
2004-08 - Atelier 6; Praha

Odborné aktivity
od 2018 - proděkan pro vnější vztahy; FA ČVUT
2017 - odborný asistent  Ing. arch. Zsolta Gunthera (Maďarsko); FA ČVUT
2013-17 - odborný asistent emerit prof. Aleny Šrámkové; FA ČVUT

Realizace a projekty