Atelier architektury OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o. je architektonická, projektová a inženýrská kancelář rozvíjející se od roku 1998. Firma sídlí na pražských Vinohradech a působí po celé ČR. Společnost nabízí kompletní projektové služby od prvních návrhů až po kolaudaci stavby. Ke každému domu přistupujeme vždy individuálně. Tvorba atelieru je rozmanitá od rodinných domů až po průmyslové areály. Velkou péči také věnujeme rekonstrukcím a adaptacím stávajících budov. Veškeré projektové práce jsou prováděny pod dohledem autorizovaného architekta České komory architektů pro pozemní stavby: Ing. arch. Lukáš Obršál, ČKA 03157, porotce a organizátor architektonických soutěží. Atelier udržuje profesní pojištění odpovědnosti autorizovaných osob do výše 5 mil. Kč ročně.

Realizace a projekty