Bytové domy 13 a 22 v Podzámčí

Bytové domy 13 a 22 v Podzámčí
Adresa: Svatojánská, Hradec Králové, Česká republika
Projekt:2016
Realizace:2020
Užitná plocha:3591 m2
Zastavěná plocha:1028 m2
Náklady:70 000 000 CZK


Stavby jsou koncipovány jako solitérní, jak je v lokalitě obvyklé. Vzhledem k proměnlivému natáčení jednotlivých domů ke světovým stranám je na fasádách použit systém zapuštěných lodžií a vystupujících arkýřů. Kombinací těchto prvků je dosaženo požadovaného oslunění na méně exponovaných fasádách. Na jižních stranách pak kombinace lodžií a arkýřů nabízí intimnější vnitřní a vnější prostory včetně výhledů do otevřeného prostoru podél fasád. Z důvodu zjemnění prostorového vjemu navržených objektů jsou stavby umístěny o polovinu výšky podlaží nad terén. Hlavní hmoty o výšce tří podlaží jsou modelovány pomocí arkýřů a lodžií, střešní nástavby jsou ustoupené od líce budovy a doplněny vnějšími terasami s pergolami.

objekt 13
Tento dům je přístupný ze severozápadní strany, kde se nachází zasklený vstupní "black box" zádveří s vyrovnávacím schodištěm. Automobilem je možné přijet z východní strany a sklesat na úroveň suterénu, kde se nacházejí odstavná a parkovací stání. Schodišťová hala obsahuje tříramenné schodiště s výtahem ve vlastním zrcadle. V suterénu je kromě parkovacích ploch umístěna i úklidová komora, kotelna, strojovna výtahu. V typickém podlaží se nachází pět bytových jednotek, které jsou přístupné z centrální chodby navazující na schodiště s výtahem. Komory, které nahrazují oblíbené sklepní kóje, jsou přístupné z centrální chodby. Byty sousedící se schodištěm jsou umístěny při západní fasádě s osluněním v odpoledních hodinách, byty na jižním konci centrální chodby nabízejí celodenní oslunění a byty umístěné na severním konci centrální chodby disponují osluněním ranním. Byty mají k dispozici vnější pobytové prostory ve formě lodžií s pevným parapetem z důvodu bezpečnosti a nezbytné vnitřní intimity bytů. Výškově navazují otvory lodžií na okna, se kterými za pomoci meziokenních vložek tvoří nepravidelné fasádní pásy. Ve střešní nástavbě jsou umístěny pouze tři prostornější byty s komfortními střešními terasami a lokálními pergolami.

objekt 22
Tento dům je přístupný ze severovýchodní strany, kde se nachází vstupní nezasklený "black box" vstup s vyrovnávacím schodištěm a návazností na zádveří v severozápadním rohu objektu. Automobilem je možné přijet ze západní strany a sklesat na úroveň suterénu, kde se nacházejí odstavná a parkovací stání. Schodišťová hala obsahuje tříramenné schodiště s výtahem ve vlastním zrcadle. V suterénu je kromě parkovacích ploch umístěna i úklidová komora, kotelna, strojovna výtahu. V typickém podlaží se nacházejí čtyři bytové jednotky, které jsou přístupné z centrální chodby navazující na schodiště s výtahem. Komory, které nahrazují oblíbené sklepní kóje, jsou přístupné z centrální chodby. Byt při severní fasádě disponuje osluněním z východní i západní strany, byt ne středu dispozice nabízí jihovýchodní oslunění a byty na jižním konci centrální chodby jsou prosluněny celý den. Byty mají k dispozici vnější pobytové prostory ve formě lodžií s pevným parapetem z důvodu bezpečnosti a nezbytné vnitřní intimity bytů. Výškově navazují otvory lodžií na okna, se kterými za pomoci meziokenních vložek tvoří nepravidelné fasádní pásy. Ve střešní nástavbě jsou umístěny pouze dva prostornější byty s komfortními střešními terasami a lokálními pergolami.

konstrukční a materiálové řešení
Základová konstrukce objektů je provedena jako železobetonový rošt na pilotách. Suterén tvoří železobetonovou "bílou vanu" s vloženými monolitickými sloupy a průvlaky. Nadzemní svislé nosné i nenosné konstrukce jsou keramické. Stropní i střešní nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Vnitřní omítky jsou hladké štukové s bílým nátěrem. Podlahy v chodbách a na sociálních zařízeních jsou keramické. V pobytových místnostech jsou podlahy vinylové nebo dřevěné. Obklady stěn na sociálních zařízeních jsou keramické do výšky dveřních otvorů. Výplně otvorů jsou opatřeny tmavě šedou povrchovou úpravou, lokální zábradlí jsou ochráněna černým komaxitem. Okna bytových jednotek jsou z důvodu intimity vnitřních prostor výhradně s parapetem. Okna ze schodišťového prostoru jsou bez parapetu s tyčovým svislým zábradlím. Hlavní hmoty domů jsou opatřeny hladkou štukovou omítkou, meziokenní zdivo je kryto omítkou hrubší v béžovém odstínu. Venkovní drobná architektura je provedena z pohledového betonu, dřeva a přírodního kamene v gabionech.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.