Pivovar Beránek, Stěžery

Pivovar Beránek, Stěžery
Adresa: Zámecká, Stěžery, Česká republika
Projekt:2017
Realizace:2019
Užitná plocha:1200 m2
Zastavěná plocha:512 m2
Náklady:30 000 000 CZK


Bývalá sýpka se nachází v západní části Stěžer a společně s kostelem je nepřehlédnutelnou dominantou východočeské obce. Špýchar nechali postavit Harrachovi v roce 1737. K ukládání sklizně sloužil až do konce 20. století. Rekonverze byla prováděna pod dohledem státní památkové péče, protože se jedná o nemovitou kulturní památku.
Stavba byla prvořadě očištěna od všech přístaveb kolektivního zemědělství. Prostor kolem objektu byl následně zplanýrován a doplněn o komunikace, definující parkový předprostor. Podlaha přízemí byla vytěžena a prostor tak nabyl na požadované výšce. Původní niveleta přízemí je dodnes patrná na schodišti a patkách původních sloupů. V západní části přízemí byla umístěna technologie pivovaru s vlastními vstupy pro provoz i komentované prohlídky. Dveře vznikly lokálním probouráním parapetů původních oken. Jednotlivé tanky včetně varny jsou umístěny volně v prostoru. Za prosklenou stěnou se podél jižní fasády rozkládá restaurace s kapacitou 60 míst. Požadovaného osvětlení bylo dosaženo osazením velkoformátového okenního otvoru, který propojuje restauraci s předzahrádkou. Při severní fasádě je umístěna bloková vestavba kuchyně se zázemím a toaletami pro návštěvníky. Vložený kubus má vlastní řízené klima a nezatěžuje tak původní konstrukce špýcharu. V patře je na východní straně umístěn velkokapacitní sál s vlastním barem. Na západní straně se nacházejí toalety pro návštěvníky a zázemí personálu. V nejvyšším podlaží se nachází velkoprostorový sklad a na západní straně ubytovací jednotky s vlastním sociálním zázemím.
Krov byl opraven a osazen novou keramickou krytinou. Dřevěné barokní schodiště je původní, bylo rozebráno, očištěno, doplněno a vráceno zpět do budovy. Nově byla vložena vertikální konstrukce nákladního výtahu. Jedná se o průmyslovou zdviž opláštěnou černým protiskluzným plechem. Původní nepoužitelná okna byla přesklena a osazena na toaletách jako zrcadla. Příčky včetně dveří byly vyrobeny z fošen původní podlahy. Stejný materiál byl využit při stavbách obou barů s výčepy. Stoly v restauraci a umyvadlové stoly na toaletách byly sesazeny z nařezaných dubových trámů původní podlahy přízemí. Parkový prostor před pivovarem umožňuje letní využití se zázemím na restaurační zahrádce. V plánu je i koncertní plocha s návazností na obecní park a sousední fotbalový stadion.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.