Vikýřová vestavba Blešno

Vikýřová vestavba Blešno
Adresa: Blešno 21, Blešno, Česká republika
Projekt:2014
Realizace:2023
Užitná plocha:295 m2
Zastavěná plocha:430 m2
Náklady:10 000 000 CZK


Stavba se nachází v centrální části obce Blešno. Jedná se o typickou hospodářskou usedlost, jejíž dvůr je zakončen stodolou s průjezdem na humna vedoucí k řece. Zchátralý krov stodoly byl využit k bydlení, výhled na meandry Orlice byl podpořen osazením velkoprostorového vikýře. Objemové schéma selského dvora tak zůstalo zachováno, moderní intervence se odehrála na neexponovaném zahradním líci usedlosti.

Vstup a vjezd z páteřní obecní komunikace je situován na severu a navazuje na prostorný dvůr. Druhou přístupovou možností je použití polní cesty na jihu u řeky. Propojení těchto přístupů bylo realizováno zahradní cestou s lemující alejí. Stavební úpravy se původně týkaly pouze krovu stodoly, ale následně se záměr rozrostl o přístavby wellness a garáží. Ty byly umístěny opět na zahradní straně a to na katastrálních hranicích tak, aby definovaly vnější privátní prostor v návaznosti na vikýř stodoly.

Vstup do podkrovního bytu je umístěn v průjezdu stodoly a také ze zahrady. Přístup od garáží je veden pod přesahem vikýře, wellness je navíc propojeno výtahem z obývacího prostoru. Vstupní hala s jednoramenným schodištěm a osobním výtahem vede do horní chodby. Ta propojuje přes skleněné posuvné dveře denní a noční zónu bytu a navazuje na toaletu. Denní zóna se skládá z rozlehlého obývacího prostoru s kuchyňským koutem a jídelnou v návaznosti na krytou lodžii, která se před obývacím prostorem rozšiřuje. Na konci zóny je umístěna rodičovská ložnice, šatna a koupelna. Noční zóna obsahuje dětské pokoje orientované na jižní lodžii s výhledem na Orlici. Návštěvní pokoj je orientován do štítu na západ. Toaleta noční zóny je umístěna na severní straně.

Svislé nosné konstrukce přízemí byly stabilizovány, strop na přízemím vytvořen jako spřažená ocelovo-betonová konstrukce. Krovová soustava byla postavena za pomoci svislých dřevěných stolic s vloženou konstrukcí vikýře. Střešní tašky odpovídají původním keramickým, vikýř je opláštěn falcovanou krytinou. Vnitřní omítky jsou hladké štukové s bílým nátěrem, v obývacím prostoru je použit benátský štuk. Podlahy jsou opatřeny dřevěnou nášlapnou vrstvou a ve vlhkých prostorách keramickou velkoformátovou dlažbou. Rámy okenních výplní jsou ošetřeny tmavě šedou povrchovou úpravou bez vnějších žaluzií, které díky přesahu vikýře nejsou potřeba. Zábradlí vikýřové lodžie je tvořeno deskami bezpečnostního skla bez rámu. Hlavní hmota stodoly je kryta hladkou šedou omítkou, přístavba wellness a vikýř je obložen dřevěnými palubkami. Venkovní drobná architektura je provedena z betonových dlaždic a vegetačních prvků.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.