Výsledky soutěže Cena Petra Parléře 2011

9. ročník jednokolové ideové veřejné-anonymní urbanisticko-architektonické soutěže

Zdroj
Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Vložil
Tisková zpráva
20.09.2011 11:30
Vyhlašovatel: Společnost Petra Parléře, o. p. s.
Předmět soutěže: Ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství měst Jičín, Klatovy, Most, Rousínov, Šumperk, Vodňany dále historických budov v městech České Budějovice a Třeboň a plaveckého areálu v Zábřehu na Moravě. 
Termín konání soutěže: 13. 4. - 3. 6. 2011
Hodnotitelská rada udělila Cenu Petra Parléře a vyjádřila se k návrhům dílčích cen a potvrdila je.
Řádní členové Hodnotitelské rady: Tomáš Hradečný, Pavel Hnilička, Tomáš Jiránek, Petr Kovář, Ivan Lejčar, Osamu Okamura, Eva Špačková, náhradníci: Alena Korandová, Jaroslav Wertig
Porota (kategorie A): Eva Brandová, František Havíř, Radek Jiránek, Pavel Hnilička, Ivan Lejčar, Alena Korandová, Jaroslav Wertig, náhradníci: Ivana Kašparová, Eva Špačková
Porota (kategorie B): Václav Doležal, Jiří Harant, Karel Burda, Tomáš Jiránek, Petr Kovář, Osamu Okamura, Eva Špačková, náhradníci: Eva Brandová, Tomáš Hradečný
Porota (kategorie C): Jiří Houdek, Ivana Popelová, Tomáš Hradečný, Osamu Okamura, Jaroslav Wertig, náhradníci: Eva Brandová, Pavel Hnilička
Počet odevzdaných návrhů: 24
Ceny a odměny celkem: 300 tis. KčCena Petra Parléře 2011 (50 tis. Kč) a Cena kategorie A - veřejná prostranství - Cena Ministerstva pro místní rozvoj (100 tis. Kč)
Klatovy - Ing. arch. Jaromír Chmelík, Ing. arch. Hana Kasalová, Ing. arch. Kryštof Kreisinger (architekti chmelík & partneři, s.r.o.)
Hodnocení poroty: Principem návrhu je podpoření přirozené gradace prostoru náměstí, která je dána konfigurací terénu a hmot významných budov. To hodnotí porota velmi pozitivně. Podpoření gradace prostoru prostřednictvím gradace aktivit a atmosfér, která navíc vychází z přirozeného toku těchto dějů, je to podstatné, co znásobí sílu místa a umožní vyniknout jeho kráse a přednostem. Vzniká zde vzrušující napětí mezi živým, rušným, prosluněným koutem s pěší zónou a protějším vyvýšeným, klidným, monumentálním koutem s nejvýznamnějšími budovami, který lze odtud pozorovat.
Dalším pozitivem návrhu je podpoření jednotnosti prostoru náměstí. Díky tomu může být využíváno stejně, jak bývalo dříve běžné: všichni účastníci dění se o prostor dělí, chodci využívají náměstí v celé ploše. Dopravní řešení odpovídá logice místa, vhodný je návrh postupně podle možností snižovat počet parkovacích stání na náměstí.
Porota oceňuje promyšlenou práci s venkovním osvětlením.
Řešení svatebního nádvoří na radničním dvorku a letní divadelní scény v divadelní ulici je hodnoceno rovněž kladně. Zeleň je umístěna pouze do těchto prostor, ne do hlavního prostoru náměstí, což se porotě jeví jako správné. Kontrast atmosféry, aktivit, klimatu a osvětlení těchto malých prostorů vedle velkého prostoru náměstí má synergický efekt.
Návrh přiměřenými soudobými prostředky a s ohledem na historii i současné potřeby místa výrazně kultivuje řešený prostor.Cena kategorie B - parky a koupaliště (100 tis. Kč)
Vodňany - Ing. arch. Petr Brožek, Ing. Kamil Novosad
Hodnocení poroty: Návrh představuje řešení, které vedle ostatních přihlášených prací jeví se na první pohled velmi jednoduché, možná nejjednodušší ze všech.
Tato vlastnost ukázala se však posléze být jeho velkou předností.
Je založené na velkorysém kompozičním konceptu nepravidelného oválu a vybavení dominantními (lineární „nekonečná“ lavice) i drobnými parterovými prvky vtipně použitými (několik malých mol namísto jednoho velikého). Hlavní předností návrhu je ale jeho idea obsahová, téměř poetický koncept filosofie „vně a uvnitř“. Citujeme z průvodní zprávy: „Ovál jako obývací pokoj, tedy místnost (místo) kam lidé chodí, protože tam jsou i ostatní lidé…“ Tento „obývák“ má podlahu z husté šťavnaté trávy, pozvolna se svažující k vodní hladině. Ovál je vymezen obvodovou cestou, doplněnou in-line dráhou. Vně, za „nekonečnou“ lavicí ho lemuje zelený živý plot (hranice) a jako prvek dominující a nejautentičtější rozměrově i významově alej vzrostlých dlouhověkých původních dubů, dosazených dalšími do charakteristického oválného tvaru. Duby podél cesty po hrázi tak jako vždy dříve značí pěší tranzit z historického jádra města do světa „za (železniční) tratí“.
Hranice „vně“ a „uvnitř“ jsou symbolické, prostor není monofunkční, na konci provozní doby se uzavírající, plovárnou, je přístupný vždy a všem a nabízí řadu příležitostí k dobrému trávení času na souši i na vodě. Vybaven zázemím služeb po svém obvodě, oživuje parter sídliště.
Otevřené, příjemné a bezpečné místo, s niveau úměrným lokalitě a městečku, ne tak dávno poněkud v této partii pokaženému.Cena kategorie C - historické budovy (50 tis. Kč)
České Budějovice
- Ing. arch. Jiří Danda, Ing. arch. Ivan Boroš, Ing. arch. Juraj Calaj, Ing. arch. Lenka Míková, Ing. arch. Vítězslav Danda (edit!)
Hodnocení poroty: Autoři návrhu chápou problematiku konverze památkově chráněného objektu v celé šíři a kladou si otázku jakou metodou naplnit požadavky zadavatele. Volí koncept, kdy za sebe analytickým způsobem kladou jednotlivé fáze návrhu. Nejprve očišťují původní strukturu domu od novodobých utilitárních nánosů a poté do jednotlivých stávajících prostor rozmísťují požadovanou provozní náplň. Nakonec dosahují potřebného okysličení organismu pomocí tří zásahů. Umístěním vstupní haly a servisních místností do suterénu objektu uvolňují zhuštěnou dispozici přízemí. Snesením části stropů v centrální části získávají otevřený velkorysý prostor vnitřní dvorany s páteřním schodištěm, který díky prosvětlení v rovině střechy zásadně proměňuje vnitřní atmosféru domu ve prospěch přehlednosti a přívětivosti. Doplněním hmoty, analogické protiváhy vstupního rizalitu, obohacují hlavní sál o soudobou jevištní technologii včetně šaten účinkujících a nezbytných provozních komunikací. Přetočení orientace sálu je sice na první pohled nelogické, avšak spolu s nezbytnou úpravou akustických parametrů sálu, schopnou reagovat na jednotlivé typy produkcí, nepředstavuje zásadní problém.
Zvolený objem přístavby vychází z konzervativního naplnění původního kompozičního záměru kříže a lze jej označit za nekonfliktní. Materiálové zpracování zejména s ohledem na vnitřní náplň přístavby však není zcela přesvědčivé. Dopracování této části návrhu by zasloužilo prověření významu západní fasády při pohledech z druhého břehu řeky.
Porota kladně hodnotila promyšlenost a komplexnost návrhu.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články