Cena Petra Parléře 2009: Chvála malých a velkých prostranství

Zdroj
Společnost Petra Parléře
Vložil
Tisková zpráva
22.06.2009 10:35
Bronislav Stratil
Kamil Mrva
Jan Roháč

Monumentální náměstí Velké mostecké stávky, prozatím málo přitažlivý, neuspořádaný prostor před nádražím v Poděbradech a nádvoří hradu Štramberk s Jaroňkovou útulnou, přinesly autorům návrhů na jejich revitalizaci významná ocenění v letošním již sedmém ročníku Ceny Petra Parléře. Tři různé typy prostranství, různých velikostí, rozdílné přitažlivosti a historie, nesměřující k zániku, spíše k lepší budoucnosti. Architekti tady nabízí různé možnosti těm, kteří to jako možnost pochopí a vezmou.

Z těch tří zmíněných si Cenu Petra Parléře za rok 2009 ve výši 200 000 Kč odnáší návrh úpravy prostranství před a kolem vlakového nádraží v Poděbradech, jehož autory jsou MgrA. Bronislav Stratil a Ing. Mgr. art. Jan Roháč. "Návrh je vyrovnaných dílem v mnoha úrovních", říká člen soutěžní poroty Ing. arch. Jaroslav Wertig, "Od racionálního a pragmatického dopravního řešení, přes oživení intence původního urbanistického konceptu až po atraktivní ztvárnění autobusového nádraží konkurující ostatním architektonickým ,,highliftům" Poděbrad.Úspornými prostředky strukturuje městské prostory: blok, vnitroblok, náměstí. Velmi sympatické je řešení podchodu jako legitimní plnohodnotné součásti městského parteru. Estetika, inteligence a cit pro míru vytvářejí harmonickou rovnováhu. Díky tomu a díky kultivovanému způsobu podání byl návrh výrazným favoritem letošního ročníku Ceny Petra Parléře".

Druhé místo Cenu Hochtief a.s. - prostor pro život ve výši 100 000 Kč za komplexní urbanisticko-architektonický návrh úprav náměstí Velké mostecké stávky v Mostě si odnáší autorský tým ve složení Ing. Martin Truhlář, Ing. Irena Truhlářová a Ing. Lenka Černochová. Jeden z porotců Ing. arch. Ivan Hnízdil hodnotí návrh, stejně jako celá porota, velmi pozitivně: "Urbanistický koncept prostoru náměstí řeší citlivě a přiměřeně novou dostavbu z dnešního hlediska a přitom zachovává dostatečně vzájemné odstupy stávajících i navrhovaných budov tak, aby neutrpěla jejich velkorysost a monumentalita. Architektonická kvalita je dána také volbou materiálů, v tomto případě dřeva, vhodného pro pobyt lidí na schodištích, rampách a dřevěných ,,molech".Porota ocenila zejména jeho komplexnost a citlivý přístup autorů s respektem k hodnotám architektury sedmdesátých let".

Třetí místo a cenu ve výši 50 000 Kč získali Ing. arch. Kamil Mrva a Ing. arch. Martin Rosa za zajímavé urbanisticko-architektonické řešení prostoru horního nádvoří  a rekonstrukci Jaroňkovy útulny ve Štramberku. V oficiálním, porotou autorizovaném hodnocení Ing. arch. Evy Špačkové se praví: "Autoři uvolňují prostor horního nádvoří od přístavků a přístřešků, ponechávají památkově chráněný objekt Jaroňkovy útulny, který bude obnoven do původního stavu a využíván jako slavnostní síň. Na nádvoří se rozšíří prostor pro návštěvníky vybudováním nové vyhlídkové terasy, která vysunutím před obvod hradeb umožní panoramatický výhled z nádvoří na okolí… Mezi objektem útulny a věží je nový mezičlánek krytý zastřešením se sklem. Uvolněním od přístaveb vzniká možnost obejít věž dokola a vnímat objem u paty věže… Porota ocenila přístup k památkovému objektu, který respektuje a počítá s původním historickým objektem útulny, a přitom doplňuje kompozici hradeb o nové prvky se soudobým výrazem".

Porota zasedala ve složení Ing. arch. Milan Körner (předseda), Ing. arch. Ivan Hnízdil, Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Eva Špačková, Ing. arch. Jaroslav Wertig.

Do soutěže byla vybrána zadání sedmi měst: Hlučína, Jihlavy, Klecan, Mostu, Písku, Poděbrad a Štramberka. Na tato zadání došlo 12 studií, na jejichž tvorbě se podílelo 36 architektů.Slavnostní předání cen se uskuteční 23. září 2009 v Praze.

> Bližší informace o oceněných návrzích naleznete na stránkách Společnosti Petra Parléře
0 komentářů
přidat komentář

Související články