Výsledky soutěže Cena Petra Parléře 2012

10. ročník jednokolové ideové veřejné-anonymní urbanisticko-architektonické soutěže

Zdroj
Společnost Petra Parléře, o.p.s.
Vložil
Tisková zpráva
31.01.2013 16:20
Cenu Petra Parléře za rok 2012 získala Ing. Marie Hlavatá za architektonickou studii náměstí ve Valašských Kloboukách. Druhou cenu za architektonickou studii náměstí ve Valašském Meziříčí získal Ing. arch. Jan Albrecht. Třetí cena nebyla udělena.

Dne 17. ledna 2013 se uskutečnilo zasedání poroty, která vybrala vítěze 10. ročníku Ceny Petra Parléře. V tomto ročníku, který byl vyhlášen 24. září 2012, se tématem stala města Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí a Železný Brod. Čtvrté téma - město Sokolov - zůstalo bohužel bez zájmu soutěžících.

Porota byla složena z těchto osobností: Jiří Částečka, Mgr. Jiří Pernický, Ing. Martin Janík, 
Ing. Daniel Mach, Ing.arch. Tomáš Hradečný
, Ing.arch. MgA. Alena Korandová
, Doc. akad.arch. Petr Kovář
, Ing.arch. Jan Sedlák, 
Ing.arch. Eva Špačková
, Ing.arch. Tomáš Vích, Ing.arch. Jaroslav Wertig

Celkem bylo do soutěže přihlášeno deset architektonických projektů. Do užšího výběru byly vybrány čtyři projekty č. 2, 4, 5 a 8. V této fázi porota dospěla k názoru, že kromě dvou návrhů žádný další nedosahuje parametrů pro udělení ceny. Bylo proto rozhodnuto, že 3. místo uděleno nebude.
Po nelehkém rozhodování a dalším hlasování nakonec porota určila jako vítěze ceny Petra Parléře 2012 (ve výši 140 000 Kč) projekt č. 5 autorského týmu ve složení Ing. Marie Hlavatá, Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá, kteří si pro svou práci vybrali téma rekonstrukce Masarykova náměstí ve Valašských Kloboukách.
Druhé místo a cenu Ministerstva životního prostředí (ve výši 120 000 Kč) získal projekt číslo 4 autorů Ing. arch. Jan Albrecht a MgA. Renata Slámková. Ti si vzali na mušku město Valašské Meziříčí, pro které vytvořili návrh regenerace parteru náměstí s přiléhající ulicí Mostní.

Seznam zúčastněných týmů Ceny Petra Parléře 2012:
Návrh č. 1 - Valašské Klobouky 
- Doc . Ing.arch. Jiří Löw
, Ing. Grosošová Radka, 
Ing. Chlebovská Sandra, 
Ing. Svobodová Markéta
Návrh č. 2 - Valašské Meziříčí - užší výběr - 
Ing. Marek Holán, 
Ing.arch. Ondřej Mundl, 
Ing.arch. Tomáš Págo, 
Ing.arch. Pavel Pekár
Návrh č. 3 - Valašské Klobouky - 
Ing. Martin König
, Ján Augustín, 
Monika Doubková, 
Lýdia Šušlíková, 
Iveta Horáková
Návrh č. 4 - Valašské Meziříčí - 2. cena - 
Ing.arch. Jan Albrecht
, MgA. Renata Slámková
Návrh č. 5 - Valašské Klobouky - 1. cena - 
Ing. Marie Hlavatá
, Ing.arch. Josef Hlavatý, 
Ing.arch. Lenka Hlavatá
Návrh č. 6 - Valašské Klobouky 
- M.A. Svatopluk Sládeček, 
Ing.arch. Lucie Surá, Ing.arch. Ondřej Bartůšek
Návrh č. 7 - Valašské Meziříčí - 
Ing.arch. Petr Brožek
Návrh č. 8 - Železný Brod - užší výběr - 
Ing.arch. Martin Doubek
, Ing.arch. Aleš Zvolánek
Návrh č. 9 - Valašské Meziříčí - 
Ing. Petr Krčmář, 
Ing.arch. Michal Nejezchleb, 
Ing.arch. Daniel Baroš, 
Ing.arch. Marcel Šípka
Návrh č. 10 - Valašské Klobouky - 
LP projekce s.r.o., Ing. Antonín Procházka1. cena: CENA PETRA PARLÉŘE 2012 ve výši 140 000 Kč

Návrh č. 5
Téma: Valašské Klobouky - Rekonstrukce Masarykova náměstí
Autoři: Ing. Marie Hlavatá, Ing.arch. Josef Hlavatý, Ing.arch. Lenka Hlavatá

Hodnocení poroty:

Návrh porotu zaujal civilním a přiměřeným řešením, které citlivě navazuje na poetiku místa a sjednocuje celek při zachování obytnosti prostoru inspirované atmosférou historických fotografiích.
Práce je dotažena do samých detailů. Dostavěné objekty jsou citlivě řešeny.
HR ocenila navržené řešení, kdy je organizace dopravy potlačena ve prospěch náměstí jako celku, ale přitom zachovává potřebnou dopravní obsluhu.
Pro většinu členů Hodnotitelské rady je problematickým prvkem věž v rohu náměstí a navrhované podzemní garáže považují v současné době nereálné.
Pozitivně hodnocena byla redukce zeleně a důmyslné nahrazení původního travnatého svahu terénním schodištěm s lavicemi a možností posezení. Situování schodiště v ose spojující mariánský sloup s věží kostela působí dobře.
Kvalita řešení prostoru náměstí, zadního traktu a zákostelí spočívá v jeho univerzálnosti, pestrosti a má punc individuality.
Při další fázi zpracování návrhu by se mělo dbát na zachování lapidárnosti, diskrétnosti a čistoty prostoru, zejména v místě autobusových stání.2. cena: CENA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ve výši 120 000 Kč

Návrh č. 4
Téma: Valašské Meziříčí - Regenerace parteru náměstí s přiléhající ulicí Mostní
Autoři: Ing.arch. Jan Albrecht, MgA. Renata Slámková

Hodnocení poroty:
Hlavní novou kvalitou návrhu je vymezení platformy těžiště s novým zformováním příčné osy náměstí a dotvoření kompozice solitérních prvků. Autorům se podařilo oslabit podélnost příčnou osou díky zakomponování dvou nových motivů.
Návrh prostor posouvá dále, znásobuje počet zákoutí a tvoří tak nová silná místa, přičemž nezmnožuje ani nepřehání nové vstupy. Tato ukázněnost prostor povznáší. Vodorovná plocha náměstí, která vzhledem k jeho svažitosti je na jedné straně vyvýšena a na straně druhé zahloubena, jako by kývala v příčné ose, vzniklé vložením dvou nových výtvarných prvků.
Diskutabilní je novostavba na trojúhelníkové parcele. Schematické řešení nepředstavuje žádnou kvalitu. Základní, kvalitní a velkorysé koncepci návrhu neodpovídá naznačené řešení povrchů parteru, kterému propracovanost a kvalita chybí.
Přínosné je navržené řešení zeleně: trávníky byly odstraněny a koncept zeleně je svým způsobem netradiční a zvláštní svou asymetričností, neboť neopakuje tradiční stromořadí kolem celého náměstí, ale řeší ho ze dvou stran s důrazem na čtyři velké stromy, které akcentují sochu sv. Jana Nepomuckého.Cena Petra Parléře 2013

Již 28. února 2013 bude vyhlášen další, 11. ročník, tentokrát s řadou drobných i větších změn v pravidlech. Zadavatelem tématu je jedno z nejstarších měst broumovského výběžku Police nad Metují. Více informací najdete na stránkách www.cenapp.cz.
0 komentářů
přidat komentář

Související články