Sportovní areál Blanice ve Vodňanech - vyhlášení soutěže

Zdroj
Jitka Schneiderová, město Vodňany
Vložil
Tisková zpráva
31.01.2013 18:30
Dnes byla vyhlášena Architektonickou soutěž o návrh Sportovní areál Blanice ve Vodňanech.
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení Sportovního areálu Blanice (dále SAB). Místo stavby se nachází v lokalitě Blanice v severní části města. Záměrem vyhlašovatele je především rekonstruovat a rozšířit stávající víceúčelový objekt restaurace, šaten a ubytovny (dále „budova“). Vyhlašovatel očekává v rámci řešení širších vztahů návrhy a náměty na využití ploch areálu pro vybudování moderního centra volnočasových aktivit (dále „širší vztahy“). Podrobnosti jsou uvedeny v podkladu P.01 Soutěžní zadání.
U „budovy“ bude kladen důraz na celkové architektonické řešení rekonstrukce a přístavby stávajícího objektu s ohledem na respektování výše předpokládaných nákladů a zejména na energeticky a provozně maximálně efektivní a úsporné řešení, u širších vztahů bude kladen důraz na celkové urbanisticko – architektonické řešení areálu a návrhy a podněty na jeho další využití.
Předpokládané náklady 9,7 mil Kč vč. DPH.

Bližší informace: www.vodnany.eu, www.vhodne-uverejneni.czVodňany, celorepublikově známé spíše kuřetem, než coby „město rybářské tradice“, chtějí mít jasný směr.  Začaly tím, že vypracovaly strategický plán rozvoje s výhledem na příštích 10 let, který je pro ně opravdu živým dokumentem určujícím směr rozvoje.  Ten je zacílen na 3 priority – SPORT, KULTURU a PODPORU PODNIKÁNÍ. V rámci 94 konkrétních projektů strategického plánu nalezneme čtyři hlavní investiční projekty. Město se k nim rozhodlo přistoupit co nejzodpovědněji – formou architektonických soutěží:
 
1. Revitalizovat prostor areálu Škorna (projekt S.2.2)
V roce 2011 byl prostor bývalého rybníku a zanedbaného koupaliště přihlášen do Ceny Petra Parléře. Z došlých 7 projektů zastupitelstvo vybralo řešení přírodního koupaliště.
2. Vytvořit z MěKS multifunkční kulturní prostor (K.2.1)
V roce 2012 proběhla architektonická soutěž na obnovu kulturního domu, ve které se sešlo celkem 35 návrhů a vítězné řešení počítá s proměnou monofunkčního kinosálu v univerzální blackbox s knihovnou a kavárnou.
3. Realizovat revitalizaci lesoparku za Střední rybářskou školou (S.4.4)
V létě loňského roku jsme spolupořádali architektonicko-sochařskou dílnu re:vodňany 2012 v Zátiší. Cílem této dílny byla prvotní iniciace dlouhodobé obnovy a připomenutí původní slávy lesoparku vytvořením několika autorských děl. V současné době probíhá jednání s Nadací Proměny o vyhlášení architektonické soutěže na generel celého území.
4. Rekonstruovat areál Blanice v moderní komplexní sportoviště (S.2.1)
Na prahu roku 2013 nyní přistupujeme k vyhlášení soutěže o návrh na Sportovní areál Blanice. Koupaliště, kulturní dům i lesopark jsou dlouhodobější projekty. Naproti tomu areál Blanice představuje nyní jasnou prioritu, neboť prostředky na jeho rekonstrukci jsou již  schváleny v rozpočtu na rok 2013.

Vize strategického plánu zní: Stavíme na sobě. Nyní chceme stavět i na Vás – na řešení, které se v soutěži ukáže tím nejlepším.

Ing. Viktor Blaščák, starosta Vodňan
Karel Burda, 1. místostarosta
Mgr. Pavel Janšta, 2. místostarosta
0 komentářů
přidat komentář

Související články