Cor-Ten: přírodně patinující zázrak

Vložil
Tisková zpráva
24.03.2021 13:40
Ruukki CZ s.r.o.

corten

Uvažujete o využití Cor-Tenu? Pojďte se s námi podívat na historii tohoto materiálu i jeho vlastnosti.

Cor-Ten má jedinečné vlastnosti a skvěle se hodí na nejrůznější fasádní projekty. Jeho všestrannému využití napomáhá i fakt, že je vhodný pro realizace, které usilují o přispění k trvalé udržitelnosti. Některé materiály, Cor-Tenu nevyjímaje, mají totiž očekávanou životnost více než sto let. Je 100% recyklovatelný a při výrobě se nepoužívá žádná chemie. Není proto divu, že se jedná o jeden z nejpreferovanějších materiálů.


První využití

Historie Cor-Tenu® sahá až do roku 1933, kdy jej inovovala a patentovala společnost US steel jako výjimečně mechanicky odolný materiál. Tehdy sloužil primárně pro použití v železničních násypných vozech k manipulaci s těžkými volně loženými náklady.

Brzy poté se však přišlo na jeho důležitou výhodu – řízenou korozi, pro kterou je materiál v současnosti nejznámější. Objevení této unikátní vlastnosti společnost USS vedlo k použití ochranné známky Cor-Ten®.

A došlo také na fasády. Jednu z těch prvních slavných navrhl finský architekt Eero Saarinen. Ocelovou fasádu využil v šedesátých letech pro ústředí společnosti John Deere v Illinois v USA, kde centrála sídlí dodnes. Jedná se o dobrý příklad udržitelnosti, jelikož původní cor-tenová fasáda zdobí budovu dodnes.

Během navrhování a instalace materiálu je potřeba vzít v úvahu více charakteristik. Především ze správného naprojektování a dobře provedené instalace totiž vychází dlouhá životnost fasády.


Co byste měli o Cor-Tenu rozhodně vědět

Přelomovou vlastností tohoto materiálu je zvýšená schopnost odolávat atmosférické korozi. Velký vliv na to má její pečlivě vyvinuté a vybrané složení, určitá jakost ocele a chemické složení legujících prvků jako měď, nikl, chrom a fosfor. Výsledkem je vrstva oxidu na povrchu oceli, kterou známe pod názvem patina.

"Za normálních atmosférických podmínek zůstává vrstva patiny plně nepropustná a permanentně chrání materiál pod ní. Zabraňuje další korozi, a tím omezuje ztrátu tloušťky oceli. Finské technické výzkumné centrum VTT zkoumalo vliv patiny celých 32 let. Za tu dobu byl úbytek materiálu Cor-Ten pouhých 70 µm, tedy 0,07 mm," upřesňuje Anssi Lehmonen ze společnosti Ruukki.

Na co je ale třeba dát si pozor? Především na překrývání a detaily ve spojích. Mezi překrývající se ocelové plechy totiž mohou snadno proniknout voda a vlhkost. A protože koroze ve spáře rychle pohlcuje kyslík rozpuštěný ve vodě, vzniká prostředí s nízkým obsahem kyslíku, kde dochází ke kontaktní korozi. Jedná se o lokální formu koroze, která je však mnohem rychlejší než ta běžná. Podle laboratorní studie Cor-Ten® je tato rychlost až desetkrát vyšší.


"Co to znamená v praxi? Během 60leté životnosti dojde k úbytku materiálu o 1,2 mm, přitom tloušťka materiálu používaná na fasádách Cor-Ten® bývá 1 až 1,5 mm. Aby k tomu nedošlo, je důležité oddělit ocel od jiných materiálů. Dobře k tomu poslouží například pryžové těsnění z EPDM," doplňuje Anssi Lehmonen.

Pouze gumové těsnění na podložce šroubu nestačí. Je třeba dbát především na dostatečně velký otvor umožňující pohyb během teplotních rozdílů a použití nerezového kotvícího materiálu. V případě správného namontování obkladu zůstane ochranná vrstva oxidu nedotčená a rezavé skvrny se pod pláštěm objeví pouze minimálně.

Aby se ochránil materiál během dodávky, dodává se Cor-Ten surový a pokrytý dočasným ochranným olejem či voskem na bázi vody. Zejména pak kvůli dešti je ochrana velmi důležitá. Pokud se tato vrstva očistí už na stavbě před instalací, oxidační proces se dostaví mnohem dříve a ocelová fasáda tak získá svůj hladký, pevný a vyvážený vzhled rychleji. Velkou výhodou včasného očištění povrchu a odstranění oleje/vosku je také minimalizování úrovně rezavých částic, které by jinak při vystavení dešti stékaly spolu s olejem/voskem po fasádě dolů.


Všestranný materiál vhodný i do interiéru

Doba potřebná na vytvoření patiny závisí na počasí a lokalitě. Patinování potřebuje cykly, při kterých se ocel namočí a zase usychá. Dosažení finální vrstvy patiny pak trvá obvykle 12 až 24 měsíců.

V počáteční fázi patinování ocele hrozí zabarvení dalších materiálů, protože se v odváděné vodě rozpouští koroze. Je proto dobré odvádět rezavou odpadní vodu mimo zbylé části fasády. Například z hliníku lze skvrny odstranit snadno, ale z betonu a jiných porézních materiálů se odstraňují velmi obtížně. Kromě toho stálý kontakt s vodou urychluje úbytek materiálu. Proto není Cor-Ten nejvhodnějším materiálem pro okapové systémy.


Na trhu lze najít nejrůznější druhy povětrnostních ocelí. "V SSAB vyrábíme původní povětrnostní ocel Cor-Ten, kterou spolu se zbožím v naší výrobě označujeme na základě Evropské licence. U zbylých typů povětrnostní ocele, jako například u celé řady S355W, se nejedná o Cor-Ten, proto tímto názvem nejsou a nemohou být označeny," vysvětluje Anssi Lehmonen ze společnosti Ruukki.

Cor-Ten je možné použít i v interiéru. V takovém případě je potřeba ho od dočasné ochranné vrstvy očistit a na nějaký čas vystavit vnějším podmínkám, nebo urychlit oxidační proces nepřirozenou cestou ošetřením speciálním patinačním přípravkem.

Ruukki a její mateřská společnost SSAB jsou jediným výrobcem oceli a fasádních produktů Cor-Ten (kazety Liberta, fasádní lamely a Design Cor-Ten S7 včetně příslušenství) na základě licence USS na Evropském trhu.

0 komentářů
přidat komentář

Související články