ThermoCem pro vyšší účinnost a dlouhodobou spolehlivost tepelného čerpadla

Vložil
Pavlína Drbálková
09.10.2012 09:25
Českomoravský cement, a.s. uvedl nedávno do prodeje novou produktovou řadu suchých injektážních směsí ThermoCem, které jsou určeny k provádění hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla země-voda. Novinka v sortimentu společnosti přispívá ke kvalitnímu osazení kolektorů v podzemních vrtech, současně ale zlepšuje tepelný výkon vrtů.
Produktová řada ThermoCem přináší řadu výhod i pro realizační firmy.

„Při projektování vrtů s podzemními kolektory je zapotřebí sledovat některé specifické parametry výplně mezi sondou a horninou. Čím vyšší je například její tepelná vodivost, tím lepší je přenos tepla z horninového prostředí a tím snáze se ohřívá kapalina cirkulující v sondě. Cementová směs ThermoCem PLUS obsahuje speciální směs vybraných minerálů, které dobře vedou teplo a mohou zvýšit tepelný výkon vrtu až o desítky procent,“
komentuje hlavní přínos novinky Ing. Ondřej Matějka, technický poradce společnosti Českomoravský cement, a.s.

Kvalitní osazení podzemních kolektorů má podstatný vliv na výkon tepelných čerpadel.
Začlenění nové produktové řady do sortimentu společnosti je pohotovou reakcí na rostoucí poptávku stavebníků po nízkoenergetickém bydlení. Produktová řada ThermoCem však přináší řádu výhod i pro realizační firmy. Předností cementových směsí je jednoduchá příprava a šetrnost vůči strojnímu zařízení. Při dodržení technologické kázně lze snadno docílit dokonalé výplně vrtu, která bude trvanlivá i přes náročné chemické a fyzikální podmínky panující v podzemí. Výplňový materiál je vodotěsný a mrazuvzdorný a díky obsaženým látkám dokáže odolávat agresivním podzemním vodám. Kombinace těchto
vlastností zabraňuje narušování integrity výplně nežádoucími trhlinami či dutinami, respektive postupné degradaci vrtu tepelného čerpadla. Zhotovitelé se tak nemusí obávat případných reklamací, které by vzhledem k pořizovací ceně daného typu čerpadla mohly způsobit každé firmě nepříjemnosti.

Suché injektážní směsi ThermoCem. Suspenze se z nich připravují přímo na staveništi.

„Náklady na pořízení tepelného čerpadla země-voda nejsou zanedbatelnou položkou v rozpočtu stavby a investoři se logicky ptají na celkovou životnost systému. Vzhledem k tomu, že se podzemní kolektory nedají vyjmout ani opravit, je spolehlivost vrtu jednou z klíčových oblastí, na kterou je potřeba od začátku soustředit pozornost. Díky suspenzi z ThermoCemu není investice do vrtu ohrožena ztrátou jeho výkonu v důsledku oslabení tepelné vodivosti a integrity výplně,“
dodává na závěr Ing. Ondřej Matějka.

Více informací o produktové řadě ThermoCem naleznete na stránkách www.thermocem.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články