Výběr pro Pavla Janáka - MOBA (2. místo)

Zdroj
MOBA
Vložil
Jan Kratochvíl
10.05.2009 12:40
Architektonická výstava v našem návrhu není tvořena prezentací architektury, ale zážitkem z prostoru.

Architekturu nelze vystavovat, musíme je zažít.

Nevytváříme kopii autorem navržených prostor, ale soudobými prostředky zkoumáme prostory a potenciál třech slohů, ve kterých tvořil Pavel Janák.

Kubismus, Rondokubismus a Funkcionalismus jsou doloženy v reálném čase a prostoru třemi branami, kterými je návštěvník veden do jednotlivých částí výstavy.

Variabilita, Pružnost, Adaptabilita, Proměnlivost, Flexibilita a Přizpůsobivost umožňují výstavu uvést v širším nebo zúženém výběru v různých výstavních  prostorech.Tři brány
[druhá stránka]

Kubismus jako konstruktérská výzva
Vstup do kubistického období vede skrze prolamovanou plochu - dnes v architektuře zastoupenou ve tvorbě řady autorů, kde se hlavním motivem a hlavním konstrukčním systémem stává ohýbaní rovných ploch. Folding princip.
Opakovaní originálu
Do tvorby rondo-kubistického období návštěvník vstupuje prostorem, ve kterém je do abstrakce převedeno základní tvarosloví rondokubismu, které je z podlahy, stropu a bočních stěn zrcadleno do nekonečna. Jedná se o princip architektonického opakovaní originálního prvku. Nejlépe je vidět v autorově paláci Adria. Princip opakovaní je základním architektonickým principem.
Prostor absolutna
Funkcionalismus návštěvníkům  zprostředkováváme absolutní čistotou, které je docíleno efektem zářivého světla svíticího ze stěny a stropu.

[třetí stránka]

Všechny prostory za vstupními branami budou složeny ze stolů stejného modulu 1200 x 600 mm. Horní deska a bočnice stolu jsou odnímatelné a za účelem přepravy složitelné do velikosti 1200 x 600 x 100 mm.
S ohledem na různorodost exponátů je možné na stůl položit architektonický model, knížku, osobní předmět, deník, skicu či plán. V případě, že se bude jednat o cenné originály, budou umístěny pod ochranným sklem stejných dimenzí jako deska stolu.
Na stěně každé místnosti je velkoplošný tisk na pověšené textilii jako protipól drobnému měřítku vystavených originálních plánů a skic.
Modulový princip založený na stole 1200 x 600 mm umožňuje řadu kombinací, které demonstrujeme v abstraktnímu prostoru 9 x 9 x 4 m.

Poznaní
Centrální prostora v prvním patře bude patřit ranné Janákově tvorbě a bude prezentovat různorodé exponáty uspořádané po dohodě s hlavním kurátorem výstavy.

S ohledem na nutnost prezentovaní filmového materiálů budou dvě boční místnosti zařízeny jako promítací sály s digitální projekcí a zvukem. Rozsah a délka filmového materiálů bude uručena kurátorem.

[čtvrtá stránka]

Vstup
Úvodní text k výstavě ve vstupních prostorech by měl byt potištěn na textilii, která bude natažena ze stropu a kromě jména výstavy by zde měly být uvedeny i základní údaje o autorovy.

Rekonstrukce
Závěrečná část výstavy umístěna v přízemi domu Umění bude patřit rekonstrukcím a bude prezentována stejným principem jako ostatní časti výstavy, modulovou sestavou stolů a velkoplošnými tisky.

Závěr aneb část pro ekonomické oddělení
Expozice je zminimalizována na tři výstavní exponáty, brány, které budou demontovatelné a lehce transportovatelné, dále na řadu stolů, jejichž počet bude stanoven dle rozsahu výstavního materiálu. Zbytek výstavy jsou velkoplošné tisky a zapůjčené originály.
0 komentářů
přidat komentář