Výběr pro Pavla Janáka

Zdroj
Vendula Hnídková
Vložil
Jan Kratochvíl
10.05.2009 13:00
Dům umění města Brna se rozhodl pro nelehký úkol - posunout hranice prezentování architektury širšímu publiku návštěvníků než bývá v místních poměrech zvykem. A to při maximálním zachování odborné úrovně předkládaného materiálu, který však bude vetknut do atraktivního vizuálního rámce. Vlastním tématem ambiciózního projektu je architekt Pavel Janák.

    Postihnout mnohoznačnost tvorby takové osobnosti, jakou byl v první polovině 20. století právě Pavel Janák, není snadné z hlediska koncepce výstavy po obsahové ani po formální stránce. Janákův význam se trvale zapsal do utváření mnoha vrstev zdejšího architektonického provozu. Jak trefně poznamenal jeho přítel a spolupracovník Oldřich Starý "není problému, který by ušel jeho zkoumavému zraku". Ačkoliv bývá Janák, jako vůdčí reprezentant architektonického kubismu, spojován především s otázkou stylového projevu, jedná se o hrubé zjednodušení, které se výstava pokusí zásadněji přehodnotit. Pozornost proto bude věnována Janákově činnosti na poli urbanismu, problematiky bydlení, uměleckého průmyslu, odborného školství, památkové ochrany, společenské roli architekta a v neposlední řadě samozřejmě jeho konkrétním architektonickým projektům. A protože podle O. Starého Janák "zapaloval svým slovem i činem" bude vše podloženo zevrubnou analýzou jeho bohatého teoretického odkazu na pozadí širšího dobového kontextu.
    Kvůli uvedené námětové pestrosti se po sepsání výstavního libreta logicky stala dalším krokem volba autora architektonického řešení. Dům umění, vědom si významu vhodného expozičního pojetí pro úspěch celého podniku, oslovil pět inspirací oplývajících ateliérů. Nesnadného úkolu se zhostily teamy A1ARCHITECTS, MOBA a Skupina. Zbývající dva, TRANSAT architekti a Jan Šépka za HŠH architekti, na zadání po zralé úvaze rezignovali. 
    Porota se sešla 15. dubna 2009 v Domě pánů z Kunštátu ve složení Ludvík Grym, Zdeněk Hamža (za DU), Vendula Hnídková (kurátorka výstavy), Rostislav Koryčánek (za DU), Jan Kratochvíl, Martin Krummholz, Svatopluk Sládeček a Jitka Vitásková (za DU). Po konstruktivní debatě a po jednohlasném hlasování byl jako vítězný zvolen návrh studia A1ARCHITECTS.
    Jejich řešení dokázalo účinně propojit úskalí, které dané téma přináší. Výtvarné pojetí výstavy sice citlivě reflektuje stylovou pluralitu Janákovy tvorby, ale zároveň se vyznačuje schopností vytvářet nenásilné přechody mezi jednotlivými styly. Rukopis zabstrahovaných prvků v černobílé skladbě je tak schopen jemně nastínit kontinuitu tvorby, ale i specifika konkrétních slohových etap. Slovy autorů je "ideový koncept postaven na vkladu doprovodné autorské vrstvy, která návštěvníkům výstavy zprostředkuje celé jejich setkání s Pavlem Janákem."
   
Výstava vzniká ve spolupráci s Národním technickým muzeem a Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
??? !!!
Milan
10.06.09 09:01
urcite!
vendula h
11.06.09 07:01
zobrazit všechny komentáře

Související články