Výběr pro Pavla Janáka - SKUPINA (3. místo)

Zdroj
SKUPINA
Vložil
Jan Kratochvíl
10.05.2009 12:30
PAVEL JANÁK - ORGANIZÁTOR ŽIVOTA
Koncept architektonického řešení výstavy

Pavel Janák jednoduchý i přesný, stálý i hledající

ORGANIZOVANOST
JEDNODUCHOST
RŮZNORODOST
VRSTEVNATOST
PŘIZPŮSOBIVOST
ČISTOTA
STROHOST
ORNAMENT

Popis řešení:
Nástup do expozice v přízemí vyznačují úvodní panely ve tvaru hranolu (ČJ) a pyramidy (AJ). Tato tvarová symbolika je použita i pro poutač před vstupem do Domu umění. Nechápeme ji pouze jako symbol kubismu, ale celé tvorby P. Janáka.
V galerii J. Krále navrhujeme umístit rastr dobových i současných projekcí v prostoru (projekční plátna na trojnožkách, projektor u stropu, přítmí, zvuk…). V Procházkové síni doplňkový program (katalog, související literatura atp.)
V patře je řešena hlavní část expozice, kterou předkládáme ve dvou variantách. Řešení rané tvorby (1899-1910 Výraz skrze poznání) a závěrečného období (1940-1956 Rekonstrukce) je v obou verzích stejné. Ostatní období jsou řešena různě půdorysně. Obě varianty představují koncept, tedy nástin řešení, který by měl být doladěn a upraven společně s kurátorem výstavy a dalšími profesemi (grafik, av technika atp).

VARIANTA A
Vzhledem k požadavku kurátora na chronologičnost instalace představujeme verzi podélných panelů, které tento požadavek přehledně naplňují. Předsazené nezávislé stěny,  které jsou zároveň propojené, symbolizují návaznost jednotlivých časových období. Zároveň umožňují jednoduchým grafickým řešením propojení s dobovými souvislostmi.

1899-1910 Výraz skrze poznání
-     studijní stoly - deskovina na kovových podstavcích (kozách)
-     skici, výkresy, foto, diplomy: na stolech pod sklem, na stolech modely pod kryty z plexiskla
1911-1918 Duch hýbe hmotou
-     stěna půdorysně prolamovaná do trojúhelníků, vykonzolované skleněné vitríny na modely, keramiku; tyto stěny tvoří pozadí dobovému nábytku, případně i ornamentům na stěnách
-     ostatní na soklech (váza, knihy, časopisy atp.)
-     replika výstavy Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Praha 1912 (ve výkrese pouze schéma), podél jejího exteriéru umístěn kubistický nábytek  dle libreta
1918-1925 Angažované umění Československa
-     stěna půdorysně prolamovaná do oblouků a sokly (nábytek, modely, knihy, časopisy atp.)
1925-1940 Forma pro svou funkci i klienta
-     stěna ortogonálně prolamovaná a sokly (modely, knihy, časopisy atp.) - prolamováním vzniká možnost samostatné místnosti pro prezentaci repliky části výstavy pavilonu UMPRUM
-     stěny nesou graficky vytvořenou chronologickou linku dobových souvislostí
1940-1956 Rekonstrukce
-     rýsovací nakloněné stoly a sokly (nábytek, modely)
Použitý materiál:
-     sádrokarton s bílou výmalbou či jiná deskovina
-     sokly: deskovina s bílým nátěrem.

VARIANTA B
V patře do půdorysů vybraných sálů jsou vyneseny náznaky rastrů fasád jednotlivých období (stoly, sokly, sloupy atp.) Podél stěn běží chronologická linka (popis jednotlivých časových úseků a jejich zařazení do dobových souvislostí). Výrazné grafické řešení např. hnědou barvou. Zvýrazněná časová období.

1899-1910 Výraz skrze poznání
-     studijní stoly - deskovina na kovových podstavcích  - kozách
-     skici, výkresy, foto, diplomy na stolech pod sklem, na stolech modely pod kryty z plexiskla
1911-1918 Duch hýbe hmotou
-     trojúhelníkové prezentační sloupy (vertikální prezentace) a sokly (nábytek, vitríny na keramiku, vázu a modely, knihy, časopisy atp.)
-     replika výstavy Skupiny výtvarných umělců v Obecním domě, Praha 1912 (ve výkrese pouze schéma),  odél jejího exteriéru umístěn kubistický nábytek dle libreta.
1918-1925 Angažované umění Československa
-     kruhové a čtvercové prezentační sloupy (vertikální prezentace) a sokly (nábytek, modely, knihy, časopisy atp.)
1925-1940 Forma pro svou funkci i klienta
-     obdelníkové prezentační sloupy (vertikální prezentace) a sokly (nábytek, modely, knihy, časopisy atp.)
1940-1956 Rekonstrukce
-     rýsovací nakloněné stoly a sokly (nábytek, modely)

DOPLŇKOVÉ ČÁSTI

Projekce v galerii J. Krále
-     promítací plátna na trojnožkách
-     projektory zavěšené ze stropu

Doprovodný program v Procházkové síni
(katalog, doprovodná literatura, info v PC, internet atp)

Přístup:
Snaha vystihnout jednotlivá období instalačním charakterem, ctít čistotu Janákovy architektury a nechat vyniknout jednotlivé exponáty. Bílá barva instalačního fundusu a hnědá výrazná grafika. Jako podklad jednotlivých panelů lze využít geometrické vzory jako tapetu, rastr-dle domluvy s kurátorem). Vše s důrazem na putovní charakter výstavy i na možné dělení výstavy do větších či menších celků (dle prostorových možností jednotlivých institucí).

Použitý materiál:
Stejný formát deskovin - tzn. prken bílé barvy - je vždy užit podle potřeby (horizontálně: stoly, sokly, vertikálně-panely, nakloněně: rýsovací prkna).
0 komentářů
přidat komentář