6,5 kWh/m²! Projekt «Green Offices» ve švýcarském Givisiezi překonává v otázkách spotřeby energie veškeré rekordy…


Inovační ekologická kancelářská budova z desek FERMACELL v Givisiezi (Freiburg, Švýcarsko)

Publisher
Tisková zpráva
06.05.2009 23:30
James Hardie Europe GmbH, o.s. Praha

Pod vedením architekta Conrada Lutze byla ve freiburském Givisiezi postavena kancelářská budova «Green Offices», která je průkopníkem v oblasti ekologické výstavby. Při volbě vnitřního obkladu obvodových stěn vsadil architekt na sádrovláknité desky FERMACELL.

Kancelářská budova postavená jako energeticky pasivní objekt není ve stavebnictví rozhodně nic všedního. Důsledné použití přírodních a trvalých stavebních materiálů zaručuje optimální energetickou bilanci: Protože hlavním stavebním materiálem je dřevo, bylo možno snížit spotřebu energie oproti železobetonovým stavbám na třetinu. Kromě toho splňuje budova, na jejíž výstavbu byly v interiéru i exteriéru použity výhradně přírodní materiály neškodné pro člověka i pro přírodu, ekologické požadavky osvědčené etiketou „Eco“.Díky novým technologiím je spotřeba budovy «Green Offices» na pouhých šesti procentech tepelné energie a na deseti procentech spotřeby pitné vody oproti srovnatelným budovám s tradiční technologií stavění. Každý detail této téměř kvadratické budovy je promyšlený a „ekologický“, aniž by tím utrpěl komfort bydlení. Suchá WC snižují spotřebu vody, vytápění je ekologické pomocí dřevěných pelet, vysoká okna s trojitým zasklením a individuální možností přistínění brání rychlému vyhřátí vnitřních prostor. Optimální souhra přírodních stavebních materiálů – dřevo, FERMACELL, hliněné cihly atd. – zaručuje vynikající klima místnosti. Za tyto ukazatele, které udávají nový směr v oblasti dlouhodobého stavění, obdržela «Green Offices» jako první kancelářská budova ve Švýcarsku postavená dle standardů energeticky pasivního objektu etiketu «Eco». Architekt Conrad Lutz byl za tento projekt vyznamenán cenou «Watt d’Or», kterou oceňuje švýcarský Spolkový úřad pro energii (BFE) nejlepší výkony v oblasti energetické efektivnosti. Za oceněním stojí myšlenka podporovat technologie budoucnosti a propagovat energetické inovace a cena «Watt d’Or» platí ve Švýcarsku jako pečeť kvality pro excelentní energetické produkty.

Conrad Lutz s cenou Watt d'Or
Podle architekta Conrada Lutze by se dnes už nemělo stavět jinak. Řekl to i ve svém rozhovoru, ve kterém hovořil o své motivaci stavět úsporně, o výzvách při projektu «Green Offices » a o inovačních řešeních, která přispěla ke zdaru tohoto prestižního projektu.

Pane Lutzi, již více než 30 let stavíte s ohledem na životní prostředí. Co Vás k tomu vede?
Zhruba v roce 1973, v době první ropné krize, jsem se poprvé začal zajímat o téma ekologických staveb. Tenkrát jsem se začal vyrovnávat s tím, že budovy s lepší izolací přispívají ke snížení spotřeby energie. V popředí stála především myšlenka hospodárnosti.

Dnes překonává Váš projekt «Green Offices» v otázkách spotřeby energie veškeré rekordy…
Ano, zákonné minimum spotřeby je dnes 80 kWh/m2, nízkoenergetický (NED) standard je 38 kWh/m² a nejnovější limit dosáhl 25 kWh/m². Tato budova však spotřebuje jen cca 6,5 kWh/m²!

Proto je «Green Offices» také první správní budova s přídomkem NED «Eco». Co bylo podnětem pro tento ambiciózní projekt?
Chtěli jsme podat důkaz, že je možné skloubit ekologii a energetickou efektivitu, aniž by to bylo drahé. Tato stavba stála oproti tradiční stavební technologii o 20 procent méně – ukázali jsme tedy, že úspornému stavitelství už nestojí v cestě žádné překážky. Naopak: dnes už by se vlastně ani nemělo stavět jinak!

Jak jste tohoto cíle dosáhnul?
Nejdůležitějším aspektem je kombinace ideálních stavebních materiálů. Proto jsme zde pracovali hlavně s materiály z dřevozpracujícího průmyslu, neboť dřevo má nejmenší podíl na šedé energii. V souhře s inteligentními stavebními materiály - jako je např. FERMACELL – jsme dosáhli nejen optimální energetickou bilanci, ale i vynikající klima v místnosti. Mám jednu ze svých kanceláří i v této budově a mohu Vám říci: klima je tady excelentní!

Jaké jsou Vaše zkušenosti s materiály FERMACELL?
FERMACELL má mnoho ověřených předností, máme s ním zkušenosti již více než 20 let. Tato deska je například tenká a velmi pevná – ideální pro konstrukci bez parotěsné zábrany. FERMACELL navíc výborně funguje v souhře s ostatními materiály. V «Green Offices» jsme mohli bez problému použít například přírodní hliněnou omítku. Proto budeme pro podobné projekty používat FERMACELL i v budoucnosti.

Můžeme Vám gratulovat k ceně «Prix Watt d’Or». Co pro Vás takové vyznamenání znamená?
Je to hezké uznání a také pocta. Pomalu se ukazuje, že ve společnosti existuje porozumění pro úsporné stavební technologie – i velcí investoři uvažují u svých stavebních projektů velmi dlouhodobě. Máme radost z úspěchu a vidíme, že jsme na správné cestě.

Related articles