Modulární výstavba a sádrovláknité desky FERMACELL

Publisher
Tisková zpráva
02.06.2009 11:10
James Hardie Europe GmbH, o.s. Praha

Výstavba z kontejnerových modulů není v Evropě žádnou popelkou a za svůj úspěch vděčí zejména rychlosti výstavby, malému zatížení v okolí stavby a vysoké variabilitě. Spolupráce společnosti FERMACELL - Xella a slušovické firmy FAGUS, která se specializuje na výstavbu obytných, administrativních a jiných staveb formou montovaných sestav z  připravených modulů, už přinesla řadu velmi zajímavých instalací.

Mateřské školy
V současné době je díky „babyboomu“ velkým problémem nedostatek míst v mateřských školách. Přitom existuje jednoduché řešení a to výstavba „modulárních mateřských škol“.
V Německu, Holandsku a dalších zemí staví mateřské školy na bázi modulů slušovický Fagus, který se může pochlubit „Kindergarten“ v Hammu, Karlsruhe, Neussu či Pesterwitzu nebo Radebeulu u Drážďan. Výhoda tohoto řešení spočívá v rychlosti výstavby, ale také ve faktu, že budova vystavěná pomocí prostorových modulů se může lehce demontovat a znovu postavit na novém místě. A to se přitom nejedná o žádné náhradní řešení, ale o plnohodnotnou budovu, vyhovující všem platným normám a požadavkům. Pomocí modulárních mateřských škol, ale i škol a studentských kolejí, řeší běžně tento problém na západ od našich hranic. Modulární budova se postaví tam, kde je problém s místy a když tento problém pomine, tak se budova přemístí na jiné místo, kde je tento problém aktuální. Přitom doba na uskutečnění stavby z modulů není delší než jeden měsíc a modulární mateřské školy a školy mají navíc tu výhodu, že mají stejné mechanické vlastnosti jako standardní výstavba a z hlediska tepelné izolace jsou na tom ještě lépe.


Nejrychleji realizovaný fotbalový stadion v Německu
Zázemí fotbalového stadionu SV Wehen – Wiesbaden, který nese jméno BRITA Arena, bylo realizováno kontejnerovými moduly slušovické firmy FAGUS, která pro vnitřní opláštění svých kontejnerů využívá sádrovláknité desky FERMACELL. Tribuny byly vyhotoveny z ocelové trubkové konstrukce, funkční budova z kontejnerových modulů. Firma FAGUS CZ se podílela na tomto projektu výstavbou funkční budovy včetně kabin, sprch, VIP-lóží a také zázemím pro fanoušky, jako např. pokladny, občerstvení, toalety apod.


Sádrovláknité desky FERMACELL v nových kancelářských budovách automobilky AUDI v Ingolstadtu
Nové administrativní centrum AUDI, realizované firmou FAGUS na celkové ploše více jak 9500 m², stojí přímo u hlavní budovy a budovy muzea automobilky AUDI AG v německém Ingolstadtu. Třípatrové budovy slouží jako flexibilní kancelářské a vývojové prostory, umožňující vedoucím jednotlivých projektů automobilky poskytnout pro jejich mezinárodní týmy potřebné zázemí při řešení konkrétních zadání. Vnitřní opláštění včetně nosných konstrukcí bylo dle požadavku zákazníka provedené ze sádrovláknitých desek FERMACELL, z podlahových dílů FERMACELL je realizována také podlaha. Vše ve skladbách protipožární ochrany vnitřních prostor F90. Vnější nosná konstrukce jednotlivých modulů byla kompletně obložena sádrovláknitými deskami FERMACELL, přes které byly následně namontovány fasády z hliníkových plechů. Vše s cílem maximální harmonie s koncepcí fasád okolních budov v areálu AUDI.


Montované obytné moduly přesvědčily i evropské diplomaty
Holandské Ministerstvo pro rozvojovou spolupráci iniciovalo vznik společného dárcovského administrativního centra (Joint Donor Office-JDO), které koordinovalo mezinárodní spolupráci při rozvoji súdánského hospodářství. Hlavními důvody, proč se i holandské Ministerstvo zahraničních věcí při realizaci projektu JDO v jižním Súdánu přiklonilo k modulové výstavbě, byla cena a rychlost realizace od objednávky. Díky vzájemné spolupráci s firmou FAGUS bylo celé administrativní centrum včetně deseti domů pro personál dokončeno v rekordním čase.

Related articles