1985-89 – SPŠ Stavební Praha
1989-96 – ČVUT Praha, Fakulta architektury
1996-2019 – VYŠEHRAD atelier, Praha
1999 – autorizovaný architekt ČKA 02 808
2002-04 – člen Stavovského soudu ČKA
2004-20 – vedoucí atelieru, Katedra architektury FSv ČVUT Praha
2020 – založení architektonické kanceláře 20-20-ARCHITEKTI

Realizace a projekty