Vila v Klánovicích

Vila v Klánovicích
Projekt:2002
Realizace:2003-05
Užitná plocha:168 m2
Zastavěná plocha:125 m2
Plocha pozemku:496 m2
Obestavěný prostor:850 m3


Z hlediska urbanistického řešení jsme se snažili reagovat především na danosti místa, požadavky investora a na místní regulační podmínky z územního plánu.
Pozemek se nachází na východním okraji Klánovic v ulici V olšině a zároveň na samotné hranici města Prahy. Parcela je na rozhraní zastavitelného území a území lesa Vídrholce, v tomto místě tvořeného převážně vzrostlými listnatými stromy. Tato poloha na hranici lesa je výrazným pozitivem stavební parcely i přes její poměrně malou plochu cca 500m². Vjezd a vstup na pozemek je možný ze severovýchodní strany. Pozemek má tvar obdélníku, ve svém delším rozměru východo-západní orientaci.
Z daných podmínek vzniklo pragmatické řešení situovat stavbu při severovýchodním rohu s dodržením požadovaných odstupů a s možností zbudování rampy do garáže ve zvýšeném suterénu.
Hlavní obytný prostor je pak otevřen do jihozápadní části zahrady.

Vjezd a rampa ke garáži je z dilatované betonové desky. Přístupový chodník je z impregnovaných prken na trámcích. Oplocení směrem ke komunikaci je navrženo s drátěnou výplní v kombinaci se stěnami z pohledového betonu.
Zahradní úpravy předpokládají zachování vzrostlých stromů, doplnění keři v zalomení přístupového chodníku a popínavými rostlinami v místě přístřešku pro popelnici. Ostatní plocha pozemku bude zatravněna a citlivě doplněna případnou solitérní výsadbou. Zahradní úpravy nejsou součástí projektu a budou řešeny samostatným návrhem.

Vnitřní členění podlaží vertikálně uskočených o půl patra se významně promítá do objemového členění domu. Dům je vertikálně členěn do pěti výškových úrovní. Vertikální komunikace je zajištěna dvouramenným schodištěm s přístupy do pater z hlavních podest i mezipodest. Suterénní podlaží zaujímají prostory technického zázemí, v další úrovni (zvýšeném suterénu) je garáž s úložnými prostory. Třetí úroveň je v rovině terénu a tvoří ji vstup s příslušným zázemím a hlavní obytné prostory, které jsou propojeny přes terasu dále do zahrady. V další úrovni je ložnice rodičů s koupelnou. Pátá úroveň obsahuje dva dětské pokoje, pracovnu, šatnu a společnou koupelnu.
Jak již bylo zmíněno tvarové řešení ovlivňuje členění podlaží na úrovně. K hmotově bohaté konfiguraci dále přispívá i mírné natočení jižní fasády k západu. Vrstvení objemů je ve vnějším vzhledu navíc podtrženo materiálovým řešením - kombinace vertikálně a horizontálně kladených dřevěných pískovaných palubek a omítaných ploch šedomodré barvy. Použitá okna jsou umístěna v líci fasády, což rovněž podtrhuje kubičnost stavby. Jsou použity hliníkové rámy v přírodní úpravě v kombinaci s bezrámovým zasklením neotvíravých ploch.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od VYŠEHRAD atelier