Interiér zámku v Pacově

Interiér zámku v Pacově
Na projektu interiéru části zámku jsme začali pracovat v roce 2007, v době kdy byla již předchozími stupni projektové dokumentace určena základní provozní a stavební koncepce rekonstrukce objektu, resp. jeho jižního a západního křídla. Severní křídlo bylo již v minulosti zrekonstruováno pro účel funkce Městského úřadu.
Vzhledem ke stavu objektu, který byl v minulosti po desetiletích užívání Československou lidovou armádou zdevastován, a kde s výjimkou základních nosných konstrukcí - stěn a kleneb - nebyly zachovány téměř žádné původní historické prvky interiéru, jsme dostali možnost k rekonstrukci přistoupit svobodněji bez nutnosti respektu nebo piety k historickému objektu.
Koncepce řešení interiéru vyšla ze záměru zachování hodnotných stávajících konstrukcí, kdy se ponechala v maximální možné míře vyniknout krása stávajících klenutých prostor, která byla nenásilně doplněna nově vkládaným, jednoduše až prostě, pojatým mobiliářem. Vytvořit čistý prostor ve své přirozené barevnosti, kterého jsme chtěli docílit použitím štukových povrchů bez konečné barevné výmalby, cementových podlahových stěrek a dřevěných vlysů a dýh. Snažili jsme se o citlivý vstup do objektu, kde je hlavním motivem i inspirací prostor samotný.
V úzké spolupráci s vedením města, a při snaze a ochotě všech dalších zúčastněných, se dařilo již částečně hotový realizační projekt stavby modifikovat a korigovat pro účel našeho záměru. Na stavebně materiálovou modifikaci pevné stavby navázal návrh nábytkového zařízení pro účely jednotlivých provozů, který postupně sloužil pro žádost o čerpání dotace z evropských fondů, výběrové řízení na dodavatele i samotnou realizaci.
Vstupní (1.) podlaží řešené části objektu zahrnuje Informační centrum se sídlem Městského kulturního střediska. Směrem do zámecké zahrady se francouzskými okny otevírá největší prostor zámku - víceúčelový zámecký sál se zázemím a šatnou. 2. podlaží slouží Městské knihovně Pacov a jejím dvěma oddělením pro dospělé a dětské čtenáře a 3. podlaží je věnováno Městskému muzeu Antonína Sovy. Výstavní expozice jsou členěny na stálé věnované pacovským významným rodákům básníku Antonínu Sovovi a malíři Janu Autegruberovi. Dále se zde nachází stálá expozice o historii Pacovska a o - pro region v minulosti tak typickém -  motocyklovém sportu. V muzeu se také nachází místnost pro obměnné krátkodobé výstavy.
Pro komplexnost řešení se náš atelier, ve spolupráci s grafikem Milošem Homolou, podílel i na návrhu a realizaci jednotlivých muzejních expozic. Nedílnou součástí interiéru byl i návrh orientačního systému pro řešenou část objektu a venkovní areál, který vznikl ve spolupráci s grafiky Pavlem Lvem a Martinem Váchou ze studia Najbrt.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od VYŠEHRAD atelier