Vila v Čerčanech

Vila v Čerčanech
Svažitý pozemek s krásným výhledem do krajiny se nachází na okraji jižní části obce Čerčany. Tvoří přechod mezi rozptýlenou zástavbou a volnou krajinou. Hlavní hmota domu je vedena po spádnici pozemku a přebírá rovnoběžnou orientaci se stávajícími rodinnými domy na sousedních parcelách. Hmotové uspořádání stavby, spolu s vnějším vzhledem, důsledně vychází z uspořádání vnitřních dispozic. Společné obytné prostory domu se otvírají směrem na jih do vnějšího pobytového prostoru tvořeného dvojicí teras, ložnice umístěné v patře jsou pak díky své výšce směřovány na výhledy do krajiny. Dvojgaráž je vzhledem ke sklonu pozemku umístěna na jeho spodním okraji v návaznosti na komunikaci. Přístup k domu je po vnějším paženém schodišti.
Dispoziční řešení umožňuje prolínání jednotlivých prostor. Společné obytné prostory v přízemí a patrová galerie prosvětlená střešním světlíkem jsou vzájemně propojeny. Přirozený sklon terénu umožňuje vytvoření větší světlé výšky nad obývacím prostorem. V suterénu je umí- stěno požadované zázemí domu, v klidné poloze střechy je pracovna majitele. Jednotlivá podlaží jsou propojena jednoramenným schodištěm v centru dispozice.
Při stavbě byly důsledně použity materiály reagující na kontext místa. Přízemí domu je z pohledového betonu, jednoduchá kubická hmota patra je opláštěna dřevěným opeřením. Stěny pracovny jsou z vnějšku tvořeny vodovzdornou překližkou.
Nosná konstrukce stavby je ze zděných stěn v kombinaci s železobetonovými pilíři, stropy jsou želozobetonové. Všechny obvodové stěny jsou navrženy jako sendvičové. Plochá střecha s opačným pořadím vrstev je pochozí, povrch tvoří betonové dlaždice a říční kamenivo. Výplně otvorů jsou zpracovány systémem bezrámového zasklení v kombinaci s hliníkovými rámy v místě otvíravých otvorů. Stínění interiéru je u prosklených stěn zajištěno závěsy. Podlahy v obytných prostorech jsou z dřevěných lamel. Koupelny mají na podlaze přírodní linoleum a stěny jsou vymalovány hydrofobním emailovým nátěrem. Pro zařízení interiéru byl vypracován projekt atypického nábytkového zařízení, jehož výroba se v současnosti dokončuje.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od VYŠEHRAD atelier