16 řadových domů v Šestajovicích

16 řadových domů v Šestajovicích
Jde o řadu 16 rodinných domů při vjezdu do obce Šestajovice směrem od Klánovic. Protáhlý pozemek tvoří podélný pás mezi hlavní komunikací procházející obcí a další zástavbou solitérních rodinných domů. Dopravně bylo možné napojit objekty pouze z vedlejší komunikace. Zadáním bylo navrhnout rodinné domy za přijatelnou cenu pro běžného klienta. Monotónnosti celé skupiny jsme v návrhu čelili vzájemným dílčím posunem domů, členitějším tvarem půdorysu a různým hmotovým řešením při užití více typů domů. Celá řada je složena z pěti typů domů, z nichž dva jsou užity v zrcadlovém otočení.
Domy mají dvě nadzemní podlaží a nejsou podsklepeny. Výjimkou je dům typu D, který má nad částí půdorysu 3 nadzemní podlaží.
Princip uspořádání dispozic je pro všechny typy domů stejný. V 1. NP je garáž, vstupní prostory s šatnou a dále společný obytný prostor - kuchyně, jídelna a obývací pokoj. Ve 2. NP (3. NP) jsou jednotlivé ložnice s koupel- nou. Podlaží jsou propojena přímým jednoramenným schodištěm, totožným pro všechny typy domů.
Vnější barevné řešení je založeno na kombinaci dvou barevných odstínů omítek, z nichž každá je vždy přiřazena jedné základní hmotě. Další vložené objemy jsou pojednány prkenným obkladem s přírodní lazurou, oplechování je z titanzinkového plechu.
Založení domů je na betonových pasech. Stěny jsou zděné z keramických bloků, stropy z keramických stropních panelů. Konstrukce střech jsou dřevěné, střešní krytina pak z černých vláknocementových vlnitých desek.
Investor v průběhu stavby zaměnil původně navrhovaná dřevěná okna za plastová, stejně jako došlo k nežádoucím korekcím u oplocení a dalších úprav v okolí domů.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od VYŠEHRAD atelier