Komunitní centrum Hloubětínská 55 - výsledky soutěže

Zdroj
CCEA
Vložil
Tisková zpráva
29.04.2014 14:15
x architekten
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
SKUTEK architecture

16. dubna 2014 vyhlásil starosta Městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra výsledky mezinárodní jednokolové architektonické soutěže na nové komunitní centrum v Hloubětíně.
Soutěže se zúčastnilo 67 návrhů, třetina z nich dorazila ze zahraničí, například ze Španělska, Belgie nebo Norska. Porota po dvoudenním zasedání udělila první, druhé i třetí místo a dvě odměny.

1. cena návrh č. 13
Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Aleš Břečka – Brno, Kolín / Česká republika


Porota ocenila přehledné dispoziční a hmotové řešení, které vtipně navazuje na původní parcelaci místa. Vnitřní uspořádání s plynule navazujícími prostory knihovny, kavárny a víceúčelového sálu umožňuje optimální návaznost i vhodný vizuální kontakt mezi těmito prostory navzájem i kontakt a aktivaci přilehlých venkovních prostor. Výtvarné pojetí je kultivované, i když poněkud schematické. Úprava venkovních prostor je jednoduchá a pádná a spolu s hmotovým řešením vhodně doplňuje místo i přiměřeně akcentuje přístup ke kostelu i do zahrady.
Porota vnímá jako určitý nedostatek projektu jeho ne zcela zřejmé, zároveň však výtvarně silně exponované konstrukční řešení a doporučuje návrh v tomto smyslu zjednodušit. Z hlediska udržitelnosti porota oceňuje, že se jedná o jeden z mála návrhu, který pracoval s víceúčelovým sálem jako sezonním prostorem, čímž lez dosáhnout podstatných investičních úspor. Pochybnosti byly vysloveny o řešení fasád ve smyslu poměru prosklených a plných ploch.
2. cena – návrh č. 23

x architekten – Arch. Dipl.-Ing. Bettina Brunner, Arch. Dipl.-Ing. Rainer Kašik, Ing. arch. Táňa Sojáková, Dipl.-Ing. Korbinian Lechner – Vídeň / Rakousko

Nový objekt komunitního centra sleduje původní zástavbu jak urbanisticky, tak hmotově. Zachovává uliční čáru a těžištěm se stává prostor mezi kostelní zdí a objektem samotným, ze kterého se vstupuje do kostela, zahrady i komunitního centra.
Porota kladně hodnotí jednoduchý objem a otevřený parter volně kopírující terén. Provozní řešení je jednoduché, až utilitární. Nedostatečné je propojení knihovny s kavárnou. Diskutabilní je rovněž použití lamel na fasádě a přesah na jižní straně objektu.
3. cena – návrh č. 54

Petr Synovec, Martin Josek, Jakub Sládeček, Eduard Sojka – Praha / Česká republika

Všechny důležité body návrhu se nacházejí na správných místech, lépe než u jiných účastníků. To je možná důvod proč byl tento projekt částí poroty od začátku hodnocení favorizován. Dalším důvodem je samozřejmě velmi srozumitelný architektonický jazyk. V rozporu s vnější jednoduchostí a srozumitelností je vnitřní rozvrh. Jako velmi problematické se jeví situování dvou pater knihovny nad víceúčelový sál, bez jakékoli střední podpory v nejnižším podlaží. Část poroty rovněž nechápe, proč poměrně bohaté prostorové proměny uvnitř nejsou patrné při pohledu zvenku. Srozumitelnost architektury se pak jeví jako povrchní a zdánlivá. Debatu vzbudily také dlouhé řady střešních oken. Pokud šlo o jistou architektonickou nadsázku, pak nebyla shledána jako dost výrazná. Naopak vzbuzovaly obavu, zda by nepůsobily jako ospravedlnění tohoto plevele lidového stavitelství.
Odměna – návrh č. 14

CUBOID ARCHITEKTI – Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdaléna Pappová, Ing. arch. Ondřej Zavřel, Ing. arch. Jiří Kolomazník – Praha / Česká republika

Porota ocenila minimalistický přístup autorů a neobvyklé bezbariérové řešení provozu. Použití odkazů na tradiční architekturu a formulace navrženého objektu v soudobém duchu zařadilo projekt až mezi pětici oceněných návrhů.
Negativem návrhu je úplné oddělení knihovny od provozu komunitního centra a také téměř nulový vizuální kontakt návštěvníka knihovny (i jejích zaměstnanců) s okolím. Vytýkáno bylo projektu také nedostatečné propojení vnitřního prostředí komunitního centra s náměstím i řešení fasády obrácené do zahrady.
Objekt vhodně navazuje v objemu i ve výšce hřebene i římsy na svého souseda a zároveň si udržuje odstup od hřbitovní zdi. Návrh byl hodnocen jako udržitelný s nízkými investičními i provozními náklady.
Odměna
– návrh č. 28
Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D., Ing. arch. Jiří Matys – Praha / Česká republika


Porota ocenila jasné urbanistické řešení. Objemy reagují na své okolí a ponechávají si malé „vesnické“ měřítko. Návrh si hraje se stávající stěnou na jedné straně a vytváří tak místo setkání na straně blíže ke kostelu. Nicméně průchod mezi sousedním domem a návrhem nebyl vnímán pozitivně. Každá funkce má vlastní vstup a předprostor. Ovšem plochy jsou příliš malé a úplné oddělení knihovny od zbytku komunitního centra bylo hodnoceno negativně. Výška víceúčelového sálu s ohledem na statiku a přístup na střechu u knihovny nejsou realistické. Projekt rovněž předpokládá rozsáhlé změny ve stávajícím terénu.


Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články