Komunitní centrum Hloubětínská 55 - vyhlášení výsledků

Zdroj
CCEA
Vložil
Tisková zpráva
16.04.2014 08:55
Praha 16. 4. 2014 – Dnešního dne vyhlásil starosta Městské části Praha 14 Bc. Radek Vondra výsledky mezinárodní jednokolové architektonické soutěže na nové komunitní centrum v Hloubětíně.
Soutěže se zúčastnilo 67 návrhů, třetina z nich dorazila ze zahraničí, například ze Španělska, Belgie nebo Norska. Porota po dvoudenním zasedání udělila první, druhé i třetí místo a dvě odměny.


Jednokolová architektonická soutěž probíhala od 10. února 2014 a soutěžní návrhy byly doručovány až do poslední možné minuty – 31. března 2014 do 14:00 hod.

Zadáním soutěže bylo komunitní centrum jako místo, kde se všichni cítí zahrnuti do společenského a kulturního života lokality /nikdo není vyloučen/. Od stavby se očekává více než splnění programu. Způsob, jakým budou jednotlivé části dány dohromady, může podpořit fungování, prostupnost, otevřenost… Dům bude pro Hloubětín „krytou návsí“. Vstupní prostor má sdružovat, umožnit i jen pasivně pozorovat, má být jádrem komunitního centra propojující veřejné prostranství ulice a zahrady.

Porota, která hodnotila architektonické návrhy, byla ve složení:
Doc. Ing. arch. Michal Kohout, arch. Anne Catherine Fleith (z vídeňského studia Feld72)
MgA. Svatopluk Sládeček, Bc. Radek Vondra – starosta MČ Praha 14
Ing. arch. Milan Veselý – hlavní architekt MČ Praha 14

Náhradníci poroty byli:
Ing. arch. Regina Loukotová, Ph.D., Ing. arch. Juraj Calaj
Mgr. David Kašpar – ředitel organizace Praha 14 kulturní

O vítězi porota rozhodovala na začátku dubna 2014.

„Hloubětín je stará vesnice v dobrém slova smyslu, je to komunita lidí, kteří kulturu a společenský život cítí jako součást toho, kde chtějí žít a jak chtějí komunikovat mezi sebou. Teď tam ale nemáme pro toto vůbec žádné zázemí. Před asi pěti lety bylo na místo, na které byla nyní vypsaná tato soutěž, navrženo komunitní centrum. Tento projekt nebyl vizuálně úplně špatný, v každém případě byl předimenzovaný. Z tohoto důvodu jsme přistoupili k přepracování projektu – nejdříve jsme mapovali potřeby lidí ve Starém Hloubětíně. Myslím si totiž, že městská část by měla budovat infrastrukturu, ale ne ji provozovat. Náplň musí být tvořena lidmi pro lidi, to je pro mě podmínka i u tohoto objektu. Chceme, aby na místě vzniklo něco, co tam patří, lidi to tak cítili a rádi tam i chodili.“
Bc. Radek Vondra, starosta MČ P14

„Záměr postavit zde kulturní objekt v Hloubětíně byl, už když jsem přišel, byl i na papíře, nicméně vůbec neodpovídal aktuálním potřebám. Udělali jsme průzkum skutečných potřeb lidí v této lokalitě. Dotazovali jsme se na školách, u neziskových organizací, občanských sdružení, zmapovali jsme komunity, zájmová sdružení - co místní lidi baví a kde se schází. Na základě této práce nám vznikl předobraz potenciálního komunitního zázemí. Komunitní tady znamená lokální a občanské – ne kulturák pro zájezdová divadla, ale prostor pro aktivování lidí v této lokalitě.“
Mgr. David Kašpar, ředitel Praha 14 kulturní

„Počet návrhů, které se soutěže zúčastnily, pro mě byl příjemným překvapením. Zároveň se tak v rámci zadání, které umožňovalo množství výkladů, sešla různá řešení a přístupy, často velice koncepčně odlišné. Je třeba si uvědomit, že ačkoliv dům není rozsáhlý, navrhnout jej rozhodně nebyl lehký úkol – zadání bylo složité parcelou i provozem, blízkostí místní památky a samotnou typologií, která vůbec není zřejmá. Typologicky se vlastně jedná o nový útvar – relativně malé provozy náročné na propojení mezi sebou a okolím a důležitou vazbou na veřejný prostor. Ačkoliv se porota shodla na vítězi, dospěli jsme i k názoru, že jednoznačné řešení nepřinesl ani vítězný návrh. Na druhou stranu díky tomu soutěž přispěla k diskuzi o vývoji těchto staveb, které potřebuje nejen Hloubětín, ale i jiné obce.“
Doc. Ing. arch. Michal Kohout, předseda poroty

Na svém hodnotícím zasedání 4. a 5. dubna 2014 porota udělila následující ceny:

1. cenu získal návrh s pořadovým číslem 13
autorský tým – Brno, Kolín / Česká republika
Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Aleš Břečka

2. cenu získal návrh s pořadovým číslem 23
autorský tým – Vídeň / Rakousko
x architekten - Arch. Dipl.-Ing. Bettina Brunner, Arch. Dipl.-Ing. Rainer Kašik, Ing. arch. Táňa Sojáková, Dipl.-Ing. Korbinian Lechner

3. cenu získal návrh s pořadovým číslem 54
autorský tým – Praha / Česká republika
Petr Synovec, Martin Josek, Jakub Sládeček, Eduard Sojka

odměny byly uděleny návrhům s pořadovými čísly 14 a 28
14/ autorský tým – Praha / Česká republika
CUBOID ARCHITEKTI – Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdaléna Pappová, Ing. arch. Ondřej Zavřel, Ing. arch. Jiří Kolomazník
28/ autorský tým – Praha / Česká republika
Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D., Ing. arch. Jiří Matys

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články