Cena Petra Parléře 2006 - výsledky

Zdroj
tisková zpráva
Vložil
Martin Rosa
08.11.2006 21:40
25. ledna 2007 bude ve Valdštejnském paláci v Praze předána Cena Petra Parléře za rok 2006 Ing. arch. Zbyňku Ryškovi.

Architektonickou soutěž o nejoriginálnější řešení veřejných prostranství a budov ve veřejné správě vyhlašuje každoročně se souhlasem České komory architektů obecně prospěšná Společnost Petra Parléře, která dlouhodobě a systematicky podporuje rozvoj architektury a péči o životní prostředí. Děje se tak v partnerství se společnostmi Hochtief VSB a.s. a Stavby silnic a železnic a.s., které je v tomto ohledu příkladné, neformální a v mnoha směrech inspirující.

Výzvu k účasti v soutěži obdrželo v letošním roce 252 českých měst, z nichž 30 předložilo své náměty na úpravu veřejných prostranství a budov ve veřejné správě. Předmětem architektonické soutěže se stalo 10 námětů:
  • Lipník nad Bečvou - Řešení úpravy západního křídla zámku s návazností na zámecký park, případně i areál bývalé piaristické koleje
  • Jablunkov - Uzavření prostoru Mariánského náměstí
  • Jihlava - Úprava městského prostranství na hranici vnitřního středověkého města v místě bývalé židovské synagogy – Park Gustava Mahlera
  • Horažďovice - Revitalizace Mírového náměstí
  • Kostelec nad Orlicí - Řešení centra města
  • Karlovy Vary - Úprava prostoru Dolního nádraží
  • Přerov - Úpravy náměstí Svobody
  • Prachatice - Řešení prostoru mezi ulicemi Jánská a Ševčíkova
  • Český Krumlov - Řešení úprav části historického území Jelení zahrady
  • Třešť - Úprava nábřeží vodního toku v městské památkové zóně
Architektonická soutěž přinesla v letošním roce rekordní počet 24 studií, z nichž Hodnotitelská rada ocenila Cenou Petra Parléře návrh na úpravu náměstí Svobody v Přerově Ing. arch. Zbyňka Ryšky, Cenou Hochtief (prostor pro život) návrh na úpravu nábřeží vodního toku v památkové zóně města Třešť architektů Ludvíka Křenka a Kataríny Luciakové a Cenou Staveb silnic a železnic za přínos k rozvoji architektury měst návrh na revitalizaci Mírového náměstí v Horažďovicích Martina Kožnara a Petra Koláře. K tomu předseda Hodnotitelské rady Akad. arch. Petr Kovář podotkl: „Je velmi prospěšné a záslužné hledat cesty k revitalizaci veřejných prostor měst, při respektování paměti místa. Klást přitom důraz na fyzické prostředí jako na proměnlivou položku a hledat ty viditelné vlastnosti, které mají vztah k atributům identity města, přizpůsobují se praktickým potřebám, rozvíjejí se v nových souvislostech, s novými významy a novou poezií. A to se v řadě hodnocených architektonických studií stalo“.

Všechny architektonické studie, ať již oceněné nebo neoceněné, budou zdarma předány městům k dalšímu využití. V den konání slavnostního ceremoniálu budou všechny posuzované architektonické studie k vidění v rámci doprovodné výstavy ve Valdštejnském paláci.

Vítězné studie je možné již v tuto chvíli shlédnout na www.cenapp.cz.
0 komentářů
přidat komentář

Související články