Soutěž: Cena Petra Parléře 2009

Vložil
Tisková zpráva
07.04.2009 22:05
Soutěže

Předmětem soutěže jsou ideová urbanisticko-architektonická řešení veřejných prostranství a ideově architektonická řešení budov ve veřejné správě podle jednotlivých zadání.

Vyhlašovatel
Společnost Petra Parléře, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Dr. Allan Gintel – místopředseda správní rady, Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6, tel.: 233 380 412, fax: 233 380 354, e-mail: allan.gintel@cenapp.cz
 
Sekretář soutěže
Helena Ciprysová, Společnost Petra Parléře, o.p.s., Mlýnská 60/2, 160 00 Praha 6, tel.: 233 380 411, fax: 233 380 354, e-mail: helena.ciprysova@cenapp.cz

Porota
Řádní členové:
 • Ing. arch. Pavel Hnilička
 • Ing. arch. Ivan Hnízdil
 • Ing. arch. Tomáš Hradečný
 • Ing. arch. MgA. Alena Korandová
 • Ing. arch. Milan Körner
 • Akad. arch. Petr Kovář
 • Ing. arch. Jaroslav Wertig
Náhradníci:
 • Ing. arch. Eva Špačková
Ceny a odměny
Soutěžní návrhy, které budou splňovat stanovená kritéria a budou současně nejlepším řešením zvoleného zadání, budou
oceněny celkovou částkou 350 000,- Kč, která bude rozdělena takto:
 • Cena Petra Parléře: 200 000,- Kč
 • Cena Hochtief a.s. – prostor pro život : 100 000,- Kč
 • Cena za přínos k rozvoji města: 50 000,- Kč
Níže uvedená města mohou udělit zvláštní bonusy návrhům, které budou nejlépe naplňovat jejich zadání a to nezávisle na rozhodnutí Hodnotitelské rady:
 • Město Poděbrady: 50 000,- Kč
 • Město Písek: 50 000,- Kč
 • Město Most: 30 000,- Kč
 • Město Klecany: 20 000,- Kč
Rozhodnutí o udělení či neudělení bonusů vydá město nejpozději do 23. listopadu 2009.
 
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 6. 4. 2009
 • Lhůta k podání dotazů: 30. 4. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 7. 5. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 8. 6. 2009
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 13. 6. 2009
> Soutěžní podmínky

> www.cenapp.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články