6. ročník České ceny za architekturu - podávání přihlášek

Zdroj
Tereza Zemanová, ČKA
Vložil
Tisková zpráva
13.01.2021 09:45
Eduardo Cadaval
Irakli Eristavi

Česká komora architektů vyhlásila 6. ročník České ceny za architekturu. Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České republiky za posledních pět let. Architekti do ní mohou svá díla přihlašovat do 19. dubna 2021. 
Již tradičně kredit České ceny za architekturu podporuje prestižní sedmičlenná mezinárodní porota. Význam České ceny za architekturu je mimo jiné v celoroční 
a regionální propagaci architektury. Přihlašování opět proběhne formou on-line formuláře a není spojeno s žádnými náklady ze strany soutěžících architektů. Výsledky budou vyhlášeny na slavnostním galavečeru, jenž se uskuteční v listopadu 2021. Generálním partnerem přehlídky zůstává jíž třetím rokem společnost CENTRAL GROUP.

O výsledcích bude rozhodovat mezinárodní odborná porota, která do konce května 2021 vyselektuje užší okruh nominovaných děl. Z tohoto počtu následně vybere zhruba 5 až 10 prací, kterým bude uděleno čestné označení Finalista ČCA, a z nichž zvolí držitele hlavní ceny. Udělena bude také cena za výjimečný počin, jejíž výběr provádí Akademie a Grémium ČCA, 
a ceny partnera, jejichž laureáty navrhují partneři ceny.

Mezinárodní odborná porota
Práci českých architektů bude tradičně hodnotit sedm erudovaných zahraničních expertů.
Jsou to architekt Bart Brands (Nizozemsko), architekt a akademik Eduardo Cadaval (Španělsko, Mexiko), architekt a pedagog Irakli Eristavi (Slovensko), architekt a děkan fakulty architektury 
a územního plánování na haifském technologickém institutu Technion Yasha Grobman (Izrael), architekt, urbanista a akademik Antonio Longo (Itálie), architekt Balász Marián (Maďarsko) 
a krajinářský architekt Peter Veenstra (Nizozemsko).

Kdo se může do České ceny za architekturu přihlásit?
Do soutěžní přehlídky, která záměrně nemá stanovené žádné kategorie, mohou v roce 2020 autoři přihlásit svá díla realizovaná na území České republiky za posledních pět let. Jedná se tedy 
o dokončené stavby postavené od ledna 2016 do prosince 2020. Z přihlášení do soutěže jsou přitom vyloučena ta díla, která se v loňském i předloňském ročníku dostala do užšího okruhu nominací. Architekti mohou své realizace vložit do jednoduchého on-line formuláře. Na rok 2021 Česká komora architektů chystá stejně jako v předchozích ročnících regionální akce spojené jak s prezentací finalistů ročníku 2020, tak s budoucími nominovanými díly pro rok 2021.

Akademie České ceny za architekturu
Kromě děl, jež přihlásí autoři sami, může iniciovat přihlášení pozoruhodných staveb také Akademie České ceny za architekturu. V její gesci je rovněž nominace na výjimečný počin v oblasti architektury.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články