Rigips zve na konferenci Dřevostavby v praxi 5

Vložil
Pavlína Drbálková
24.10.2011 08:00
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Rigips

Ve dnech 3.–4. listopadu 2011 se bude v hotelu Skalský Dvůr u Bystřice nad Pernštejnem konat již výroční pátý ročník konference Dřevostavby v praxi.  Akce je určena pro odborníky z projekčních a realizačních firem, které se specializují na výstavbu dřevostaveb. Nosným tématem bude požární problematika.
Mluvčí budou z odboru prevence Generálního ředitelství HZS ČR, Profesní komory požární ochrany, Vysoké školy báňské Technické univerzity, Ostrava, Fakulty stavební a bezpečnostního inženýrství a z mnoha dalších institucí a společností.
Problematika požární bezpečnosti staveb bude probrána z pohledu právních předpisů, norem, chyb v požárně bezpečnostních řešení projektů, kritérií pro začlenění druhu konstrukční části stavby, prokázání požárně bezpečnostních vlastností stavby při kolaudaci a při předávání do užívání. Legislativně z pohledu připravovaných změn v právní úpravě požární ochrany, systému jednotných dokladů ke kolaudaci stavby a prokázání požární odolnosti konstrukcí podle Eurokódu.

Další technická témata z oblasti nových stavebních konstrukcí, zateplování, řešení komplikovaných detailů vzduchotěsných vrstev, lepení, spojování, výsledků výzkumu sledování vlhkosti dřeva zabudovaného v konstrukcích dřevostaveb budou diskutována vždy se zaměřením na praxi, zkušenosti, správné a chybné postupy, návody na řešení při výstavbě dřevostaveb.

Na pátém ročníku konference bude prezentováno 27 odborných přednášek. Z 26 partnerských společností budou po celou dobu konference k dispozici technici, kteří představí správná technologická řešení, ukážou možnosti materiálů, produktů a nástrojů a také správných pracovních postupů.

Konference je zařazena do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT (2 kreditní body).
Účastnický poplatek 1 400 Kč / 1 osoba. Občerstvení a ubytování je zajištěno (v rámci poplatku). 

Uzávěrka přihlášek bude dne 27. 10. 2011
Registrace i podrobný program akce je k dispozici na www.rigips.cz

Kontakt: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.,divize Rigips, Počernická 272/96, Praha 10,
Radek Pavlík, tel. 724 600 806, e-mail: cz.konference@saint-gobain.com, www.rigips.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články