Konstrukční deska RigiStabil umožní provádět nové konstrukce nejen v dřevostavbách

Rigips dlouhodobě nabízí komplexní systém stavebních prvků pro montované dřevostavby, a to od nosných obvodových a vnitřních nosných i nenosných stěnových konstrukcí, skladeb podlah Rigidur přes sádrokartonové systémy až po sádrové omítky a stěrky pro náročné aplikace.
Systémy suché výstavby jsou nyní rozšířeny o konstrukční sádrokartonovou desku RigiStabil nejen do dřevostaveb. Jedinečný stavební materiál lze na stavbách v interiérech všestranně upotřebit. Za určitých podmínek lze desku použít i ve vnějším prostředí v chráněné expozici (podbití přesahu střechy, průjezdy atd.).

Deska s konzolovým zatížením až 80 kg
S deskou RigiStabil je možné řešit konstrukce se zvýšenými požadavky na mechanickou a protipožární odolnost i v prostředí se zvýšenou vlhkostí. V zavěšování těžších předmětů se RigiStabil zcela vyrovná sádrovláknitým deskám, neboť spolehlivě unese konzolově až 80 kg při použití vhodných kotevních prostředků pro dutinové konstrukce. Tvrdost povrchu desky předurčuje její použití v místech se zvýšeným rizikem nárazu. Realizátoři i investoři ocení nižší hmotnost desky a také ekonomickou výhodnost.Vysoká mechanická a protipožární odolnost
Vysoká ohybová pevnost desek RigiStabil je předurčuje k použití v podmínkách, kde mohou být vystaveny náročnému mechanickému namáhání. Zkouškami byla prokázána využitelnost do staticky zatížených nosných rámových konstrukcí.
Konstrukční desky RigiStabil jsou nehořlavé, podle reakce na oheň jsou zařazeny do třídy A2–s1, d0. Konstrukce RigiStabil jsou klasifikovány podle evropské normy ČSN EN 13501-2.Nové skladby konstrukcí
Ke konstrukcím ze sádrovláknitých desek Rigidur a sádrokartonových desek přibyly nyní nové možnosti skladeb příček, předstěn, podhledů a podkroví na dřevěných latích i kovových profilech.
Mezi konstrukcemi je možné najít nové systémy pro dřevostavby:
-    nosný stěnový panel pro obvodové stěny s kombinovaným opláštěním sádrovláknitými deskami Rigidur a konstrukčními deskami RigiStabil
-    vnitřní nosné stěny s oboustranným opláštěním deskami RigiStabil,
-    nenosné příčky s deskami RigiStabil na dřevěných latích a kovových profilech.

Nosný panel s deskami RigiStabil je možné využít pro vnitřní nosné stěny.
Základní modulový prvek je tvořen obvodovým rámem s jedním středním sloupkem. Maximální šířka základního modulu je 1 250 mm.
Z jednotlivých modulů je možné sestavovat stěny libovolné délky podle potřeby stavby. Stěnový panel je možno zatížit vodorovným zatížením působícím v rovině stěny. Výška stěny musí být vždy stanovena na základě statického posouzení. Nosná stěna na dřevěných sloupcích 60 x 100 mm s jednou vrstvou desek RigiStabil vyhoví pro statické svislé zatížení 50 kN/m a je klasifikována pro požární odolnost REI 30 DP3 a REI 15 DP2. Výsledky zkoušek dokládají dobré vlastnosti stěnových systémů RigiStabil z hlediska vzduchové neprůzvučnosti. Zpracování a montáž desek RigiStabil jsou snadné a vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek.

Opláštění vnitřní příčky konstrukční deskou RigiStabil. Tvrdost povrchu desky, vysoká ohybová pevnost, zdravotní nezávadnost, odolnost proti vlhku a velmi malé délkové a objemové změny předurčují desku k použití do dřevostaveb, a nejen tam.


Nosný stěnový panel pro obvodové stěny s kombinovaným opláštěním – na vnitřní straně konstrukční deska RigiStabil, na vnější straně sádrovláknitá deska Rigidur.


Centrum technické podpory Rigips
Tel. 724 600 800, e-mail: ctp@rigips.cz, www.rigips.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články