Výstava "Deadline Today! 99+ stories on architectural competitions"

Vložil
Helena Doudová
07.07.2009 00:30
Výstavy

Od 18. června do 20 července probíhá ve Vídni v Architekturzentru výstava "Deadline Today! 99+ stories on architectural compe- titions", která má zachycovat účel a funkce architektonických soutěží v architektonické praxi v Evropě. Organizátoři výstavy, platforma pro architekturu wonderland, oslovila architektonické kanceláře v Evropě a získala 116 příběhů, které jsou nyní prezentovány v prostorách Architekturzentra.

Předsedkyně wonderland Silvia Forlati (SHARE architects) k výstavě uvádí: "Vítězství může přes noc z architektonické kanceláře udělat hvězdy.Vyhrát soutěž neznamená jen získat zakázku. Je to šance během jednoho dne se mnohonásobně rozrůst, stát se součástí úplně odlišného národního (zahraničního) kontextu, nebo se vyvinout ve specialisty".

Výstava je koncipována do pěti tematických linií: Design Strategies, Collaborations, Turning Points, Realizations, Side Effects. Každá linie je uvozena jakýmsi kuželovitým útvarem, na kterém jsou statisticky vyhodnocené výpovědi vztahující se k tematickým liniím. Z těchto "koláčů" lze vyčíst profil zúčastněných kanceláří - většinou se jednalo o menší kanceláře s 2-3 členy teamu (nejvíce 10 členů teamu). Podle původu je třetina účastníků z německy mluvící oblasti (40 kanceláří z Rakouska, Německa a Švýcarska), dále z Portugalska (15 účastníků) a 11 kanceláří ze Španělska. Česká republika je zastoupena dvěma problematickými soutěžemi - kontroverzní soutěží na návrh Národní knihovny v Praze (Jan Magasanik ve spolupráci s BIG) a návrhem ateliéru Skupina pro
stálou expozici Národního technického muzea (z důvodu neočekávaného odvolání ředitele muzea je projekt z roku 2006 dosud v procesu realizace).

Statisticky jsou pojednány důvody pro účast na soutěžích - napříkad pro 58% dotázaných kanceláří jsou soutěže důležité pro inovativní myšlení v architektuře, a zároveň 39% dotázaných kanceláří především žije ze zakázek ze soutěží. Většina kanceláří se účastní počtu do 5 soutěží za rok, podle výpočtů wonderland je dlouhodobý průměr 3,4 soutěže, přičemž loňský rok byl s 5,6 soutěžemi na jednu kancelář "nadprůměrný". Pouze jeden z deseti odevzdaných soutěžních projektů statisticky dojde k úspěšné realizaci.
Obdobně se autoři studie zabývají otázkami po strategiích a faktorech ovlivňujících výběr soutěží, počtem spolupraci s externími odborníky, po počtu soutěžních projektů odevzdaných v jiném státě cestou (často trnitou) od vítězství v soutěži k realizaci, atd. Výpovědi a citáty všech 116 zúčastněných jsou natištištěné na panelech v prostoru galerie.

Jan Magasaník například říká: "Nabízelo se pojmout soutěž jako možnost dostat se ven. Napsal jsem do BIG a za týden mi volal Bjarke Ingels s pozitivní odpovědí. I když BIG soutěž nevyhrál a i vítězný projekt nešťastně zemřel (spolu s architektem Janem Kaplickým), byl jsem asi jediný, kdo z této velké mezinárodní prokleté soutěže získal - dala mi novou práci, manželku a novorozenou dcerku."

Na první pohled zaujme netradiční způsob instalace od studia SHARE architects. Jedná se o sérii sedmi modulových výstavních panelů z Kapa-Line tabulí, na kterých jsou nalepené a natištěné texty  a nainstalovaných několik modelů. Tyto desky poslepované obyčejnou bílou lepící páskou vytvářejí lehké a stabilní moduly. Návštěvník proplouvá krajinou plnou útesů a překážek, ne nepodobnou praxi architektonických soutěží (byť výška panelů 75-90 cm není úplně nejšťastnější pro pročítání panelů z boku).

Součástí výstavy bylo i sympozium "Making competitions, within the limits/ Beyond the limits". Sympozium se mělo zabývat analýzou podmínek architektonických soutěží, různými typy soutěží, jejich otevřeností a uzavřeností, otázkou, jak závazně a striktně dodržovat pravidla soutěží. Dalším pokračováním projektu je studie "Deadline Tomorrow" analyzující v současnosti v Evropě probíhající soutěže.

Podle mého názoru se jedná o zajímavé téma a projekt zkoumat strategie a mechanismy soutěží, především statistické vyhodnocení je klíčové. Kromě toho výstava nabízí mezinárodní srovnání úrovně a vyspělosti soutěží a jejich průběhu - na západ od českých hranic funguje standartní průběh s hlavními příčinami neuskutečněného projektu v proměně politické konstelace, nebo nedostatku finančních prostředků, v některých případech absence řádného výběrového řízení.
Čechy se profilují jako v dosud poměrně nestandartní přechodové fázi a na východ od českých hranic se objevují případy těžko uvěřitelné jako okopírované vítězné projekty, zkorumpovaná výběrová řízení nebo obcházení výnosů památkového úřadu.
Samotná instalace výstavy na mě spíše dělala dojem, že autoři utopili kvalitu v kvantitě, množství citátů nepřináší novou perspektivu, nebo se dokonce opakuje. Architektonická soutěž je velmi efemérní záležitost, myslím, že by určitě stálo za to zabývat se jednotlivými typy a mechanismy soutěží více do hloubky a rozpracovat více ovlivňujících vnějších  faktorů.

> www.azw.at/event.php?event_id=911
> www.wonderland.cx/index.php?idcatside=308
0 komentářů
přidat komentář

Související články