Komora architektů označila stavební zákon za nevyužitou šanci

Vložil
ČTK
13.05.2020 19:45
Praha

Praha - Předložené znění návrhu stavebního zákona nepřináší potřebnou reformu systému stavebního práva ČR a představuje nevyužitou šanci napravit problémy ve výstavbě a plánování. V tiskové zprávě to dnes uvedla Česká komora architektů (ČKA). Návrh zákona po připomínkovém řízení svou strukturou a ani obsahem podle komory neodpovídá věcnému záměru zákona, který 6. února schválila vláda, uvedla komora. S tím nesouhlasí ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), podle kterého návrh nového stavebního zákona se schváleným věcným záměrem plně koresponduje.


"Hlavním cílem nového stavebního zákona je zrychlit povolování staveb, zjednodušit přebujelou administrativu, která ho provází a zajistit dodržování lhůt ze strany státu. A to současná verze splňuje," reagovalo na kritiku ministerstvo.

ČKA uvedla, že nebyl splněn jeden ze základních cílů rekodifikace stavebního práva, tedy dostatečná integrace dotčených orgánů státní správy. U těch, které nejsou zahrnuty, zůstává vyjadřování ve formě závazného stanoviska. "To lze akceptovat pouze u památkové péče v případě objektů v památkové ochraně - národních kulturních památek a zapsaných nemovitých památek, památkových rezervací a zón," uvedl předseda ČKA Jan Kasl.

Podle mluvčího ministerstva Viléma Frčka jsou dotčené orgány státní správy plně integrovány s výjimkou požární ochrany a památkové péče v objektech v památkové ochraně - národních kulturních památek a zapsaných nemovitých památek, památkových rezervací a zón. "Mimo zóny, tedy i v ochranných pásmech, která jsou v ČR velmi široká, již je integrována i památková péče do stavebního úřadu. Zde budou odborníci na ochranu památek i nadále hájit zájmy ochrany historického dědictví, nově však v rámci stavebního úřadu, který bude vydávat jediné integrované razítko pro účely stavebního povolení," uvedl mluvčí.

ČKA namítá, že na základě dohody premiéra se samosprávami mají být obecní úřady ponechány v modelu přenesené působnosti. "Převod stavebních úřadů všech stupňů pod státní stavební správu byl zbytečně deformován," vytýká návrhu zákona Kasl. "Přetrvají tak všechny negativní dopady, kvůli kterým byl model státní stavební správy vytvořen," dodává. Podle mluvčího resortu k původnímu návrhu zákona přišlo několik tisícovek připomínek, které nebylo možné zcela pominout. "Hledal se proto kompromis a možnosti, jak návrh upravit tak, aby vyhovoval co nejvíce všem subjektům, které se na stavebním procesu podílejí nebo mají zájem," uvedl. Tou největší změnou je podle něj právě ponechání stavebních úřadů na nejnižším stupni v přenesené působnosti na obcích. "Jde o politickou dohodu, ke které došlo na úrovni premiéra vlády a ministra vnitra. A tuto dohodu MMR samozřejmě ctí," dodal.

Pozitivně ČKA hodnotí fakt, že se podaří naplnit záměr digitálního podání elektronické dokumentace na jednotný Portál stavebníka. Přínosem bude podle komory také celostátní Geoportál územního plánování, navržený jako agendový informační systém.

Nový stavební zákon v předloženém znění považuje ČKA spíše za další velkou novelu platného stavebního zákona. "Nenaplnila se očekávání vkládaná v nový zákon a prohospodařila se reálná šance na skutečně nový systém plánování a povolování staveb," zmínil předseda ČKA Jan Kasl.

Jako přínos návrhu zákona komora uvádí to, že alespoň počítá s jedním výsledným stavebním povolením, vydaným na některém ze stavebních úřadů v omezeném počtu řízení. "Rozhodně ale ne v jediném, jak byl původní cíl," uvedl Kasl.
0 komentářů
přidat komentář

Související články