Podle rady památek stavební zákon nezabrání černým stavbám

Vložil
ČTK
09.03.2020 21:05
Praha

Praha - Nový stavební zákon nezamezí těm nejhorším černým stavbám, bez povolení půjde stavět i dále. Dodatečné povolení půjde získat v případě, že stavba začne v dobré víře. V tiskové zprávě to dnes uvedl Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS). Předkladatel zákona ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) neakceptovalo podle něj v připomínkách navrženou změnu, která černým stavbám měla zamezit.


"Podle ministerstva je tato dobrá víra v souladu s věcným záměrem zákona," uvedlo ICOMOC. Sdružení dodalo, že případná pokuta dva až čtyři miliony korun je pro developera drobný výdaj, rozpustitelný v nákladech na stavbu. V paragrafovaném znění návrhu stavebního zákona podle ICOMOS i po vypořádání připomínek zůstávají zásadní rozpory, které ze zákona dělají "developerskou stavební normu". "Důvody k zásadním připomínkám Českého národního komitétu ICOMOS úřad jednoduše smazal, případně se tváří, že neexistují," uvedl mluvčí ICOMOS Jan Štoll.

Podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) by byl zákon v podobě, kdy by v něm nebyla možnost zohlednit dobrou víru stavebníka, příliš tvrdý. "Poukazovaly na to i samotné stavební úřady. Proto pokud stavebník jednal v dobré víře a stavba odpovídá požadavkům kladeným na stavební povolení, bude možné stavbu povolit dodatečně, ovšem za udělení citelné pokuty," sdělila Dostálová ČTK.

Část zákona, kterou ICOMOS, ale i Národní památkový ústav nebo ministerstvo kultury kritizuje opakovaně, je snaha v zákoně integrovat otázku ochranných památkových pásem do gesce stavebních úřadů. Pásma jsou části měst či obcí, které navazují na památkové rezervace či památkové zóny. Neplatí v nich z hlediska památkové péče tak přísná pravidla, právě proto jsou často terčem zájmu developerů. Podle odborníků by však nadále na výstavbu v těchto pásmech měli mít památkáři vliv.

MMR na integraci orgánů památkové péče v rozsahu jejich ochranných pásem do stavebních úřadů trvá. "Částečná integrace povede k rozštěpení státní památkové péče mezi dvě různé soustavy orgánů státní správy s různými ústředními správními úřady, a tím ke vzniku schizofrenního organizačního modelu," uvedl prezident českého komitétu ICOMOS Václav Girsa. Změna podle něj znemožní ochranu zmíněných pásem. "Budeme svědky masivnějšího bourání stávající zástavby z důvodů prostorového zisku, a to v územích bezprostředně navazujících na historická jádra měst jako Praha, Telč nebo Olomouc, a nespočet dalších," doplnil.

Ohledně otázky ochranných pásem napsala ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD) Vědecká rada ředitelky NPÚ. "Přinejmenším v případě ochranných pásem památek světového dědictví je navrhovaná úprava v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. Oddělení agendy ochranných pásem od památek, jejichž kulturní hodnoty mají chránit, je systémová chyba," uvedl předseda rady Jiří Kotalík.

Mluvčí MK Michaela Lagronová ČTK sdělila, že Zaorálek na dopis chystá odpověď. "O stavebním zákoně jsme vedli tvrdé vyjednávání s MMR. Paní ministryně (Klára Dostálová) panu ministrovi přislíbila, že všechny naše zásadní připomínky budou vypořádány, například že pro práce na kulturních památkách budou stanoviska památkářů závazná. To je pro ministra naprosto klíčové a bez toho by stavební zákon nemohl podpořit. Teď nás čeká ohlídat, aby to tak skutečně bylo," uvedla mluvčí.

Jak uvedla Dostálová, s ministrem Zaorálkem se dohodla, že orgány památkové péče budou integrovány pouze částečně, a to v ochranných pásmech památek. "Ovšem ani tato integrace neznamená, že nebude zajištěna ochrana památek. Památkáři budou dál hájit veřejný zájem v rámci stavebního úřadu, který bude vydávat koordinované vyjádření ke každému záměru a tento zájem bude mít povinnost stavební úřad do něj promítnout," doplnila ministryně. U samotných kulturních a národních památek a památkových rezervací bude podle ní mít nadále památkový orgán samostatné postavení a jeho stanovisko bude pro stavební úřad závazné.

Náměstek pro oblast kulturního dědictví na MK Vlastislav Ouroda již dříve ČTK řekl, že navrhovaná forma stavebního zákona znamená konec účinné ochrany památek. Hrozí, že všechny české památky na seznamu UNESCO se mohou ocitnout na seznamu památek v ohrožení, dodal.
0 komentářů
přidat komentář

Související články