Architektonická kancelář Maura zajišťuje zpracování projekční činnost od územně plánovací dokumentace, přes návrhy staveb až po design interiérových prvků. Technické zázemí a stabilní okruh spolupracovníků umožňují zpracování studií, stavebních projektů, projektů pro provedení stavby a interiéru, projednání s orgány státní správy a vykonávání odborného autorského a stavebního dozoru s vazbami na specialisty všech stavebních disciplin. Součástí projektů je zpracování počítačových 3D modelů a grafických prezentací.

Naším cílem je uskutečnění investorského záměru klienta s důrazem na komplexní zajištění služeb v oblasti architektury.

Kancelář byla založena v roce 2001 Markétou Veselou. Současnými spolupracovníky jsou Alena Nováčková, Klára Plášková, Tereza Tůmová, Vojtěch Němec a Raphael Zinser.

Realizace a projekty