Správní budova a přístavba šaten a vrátnice v Rostěnicích

Správní budova a přístavba šaten a vrátnice v Rostěnicích
Spolupráce:Jana Bambuchová, Alena Žáková, Alena Balcárková
Specializace: Eva Hebedová, Miloslava Henešová, Miriam Panicová, Jitka Nerudová, Jiří Boudný, Petr Moravec, Vítězslav Vaněk a atelier DPK s.r.o.
Grafika na stěnách: Lenka Křikavová
Zeleň: Eva Wagnerová
Adresa: Rostěnice 49, Rostěnice-Zvonovice, Česká republika
Investor:ROSTĚNICE, a.s.
Projekt:2014-15
Realizace:2016
Užitná plocha:1163 m2
Zastavěná plocha:715 m2
Obestavěný prostor:5206 m3


Místo a koncept
Areál mechanizačního střediska leží na spojnici mezi vesnicí Luleč - Rostěnice klenoucí se nad dálnicí z Brna do Vyškova. Kolmo na příjezdovou komunikaci jsou v jedné ose za sebou řazeny dílny a sklady, které zakončují čtyři věže bioplynky. Druhá osa je mírně pootočena a představuje garáže pro zemědělskou techniku. Kolem, kam až oko dohlédne, jsou pole.
Původní, správní dvoupodlažní budova byla staticky narušená a uvozovala jeden z traktů poblíž dílen. Tato budova byla zbourána a na jejích základech byl postaven jednopodlažní objekt šaten, jehož čelní fasáda byla mírně vychýlena. Objekt nové správní budovy byl situován podél příjezdové komunikace a byl odkloněn mimo obě původní osy výstavby. 
Zadáním investora měl být jednoduchý, rychle realizovatelný dvoupodlažní objekt s jasným rozdělením administrativních ploch. Tvar objektu vychází z jednoduchého kvádru, do kterého je zasazen diagonálně lichoběžníkový objekt, který ho protíná. Tato mírně převýšená hmota určuje hlavní vstup do objektu a navazuje na směr vychýlené osy stávající výstavby neboli hrany areálu. Tento vložený objekt ve tvaru "V" představuje také jinou funkci, než jsou ostatní pravidelně řazené kanceláře.
 
Provoz

V přízemí objektu se nachází hlavní vstupní převýšená hala s recepcí. Z podélné chodby jsou přístupné kanceláře, hygienické zázemí a spisovny k uložení dokumentů. V jižní předsazené části je školící středisko s výstupem do zahrady, kde mohou být v létě konány drobné osvěžující akce pod širým nebem (samozřejmě po žních). V severní části je navržena jídelna pro zaměstnance pro kapacitu 50 osob. Dále navazují příprava, mytí nádobí a šatna s hygienickým zázemím pro zaměstnance.
Ve středové části je dvouramenné schodiště s výtahem, oddělené od podélné chodby, na kterou jsou opět navázány kanceláře, hygienické zázemí a archivy. Do předsazené části na severu se propisuje převýšená část jídelny a je zde také denní místnost s kuchyňkou, technická místnost a velká zasedací místnost. Uprostřed dispozice je umístěna ředitelna s předprostorem s posezením, které je bazilikálně osvětleno a opticky propojeno také s převýšenou vstupní halou. Kancelář ředitele je posazena ve v jižním rizalitu, který poskytuje výhled z rohového okna na parkoviště na východě i do společenské části zahrady na západě. Parkoviště pro hosty je umístěno před budovou, za budovou je kolmo na vychýlenou osu umístěno částečně kryté parkoviště pro vedení firmy.
Součástí projektu byla nejen správní budova, ale i dostavba šaten včetně přebudování stávající kotelny, nová vrátnice, zpevněné plochy parkovišť a chodníků a návrh zeleně, který ještě není zcela realizován.

Konstrukce
Střední část je kapkovitého tvaru, boční části jsou podélné dvoutraktové a podélným nosným systémem. Boční části jsou zděné, střední část je z monolitického železobetonu, obě části jsou založeny na vyztužených betonových dvoustupňových pásech. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny nosnými stěnami. V bočních pravidelných částech jsou stěny z příčně děrovaných cihel Porotherm na tenkovrstvou maltu. Průvlaky nad okny jsou zúženy ve spodní části pro vložení venkovních žaluzií. Ve střední části jsou stěny monolitické, tak jako kolem schodiště a výtahu. Stropy v bočních pravidelných částech jsou z předem předpjatých panelů Spiroll, ve střední části jsou provedeny železobetonové desky, působící v obou směrech, uložené na obvodových stěnách a vnitřních nosných stěnách. Vysoký stěnový nosník skrytý ve stěně nad jídelnou umožňuje její volnou dispozici. 

Interiér
Šedobílá kombinace z exteriéru se uplatňuje i v interiéru. Díky neočekávanému zdařilému výsledku pohledových betonů, byly stropy ponechány bez úprav a stěny v hale a v prostorách vedení firmy byly opatřeny betonovou stěrkou. Bílé stěny na chodbách byly nakonec doplněny originální tapetou, kterou tvoří staré fotografie z firemního archivu a ruční kresba, kterou je vytvořena také mapa v hale znázorňující rozsah pozemků společnosti.
Interiér tvoří již prvky samotné stavby; bílé omítky, šedý vinyl v kancelářích a zemitá metalická dlažba ve společných prostorách. Do předem připravených nik jsou vestavěny bílé skříně a atypický nábytek je navržen v kombinaci bílé a dubové bělené dýhy. Barevným akcentem jsou zelené prvky sedacího nábytku a čalounění.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od maura