Přístavba a půdní vestavba Gymnázia tř. Kpt. Jaroše

Přístavba a půdní vestavba Gymnázia tř. Kpt. Jaroše
Adresa: tř. Kpt. Jaroše 14, Černá Pole, Brno, Česká republika
Investor:Jihomoravský kraj
Projekt:2006-07
Realizace:2007-08
Užitná plocha:7167 m2
Plocha pozemku:2250 m2


Spolupráce: Martina Černá, Karel Pelikán
Koncepce stavebních úprav školy a nové přístavby vznikla jednoho památného dne v červnu 2006. Projekt měl být hotov během prázdnin a měl co nejméně zasahovat do stávajících prostor. Ovšem už při průzkumech bylo jasné, že vytvořit novou přístavbu bez povšimnutí některých omšelých míst staré budovy by bylo nepatřičné. Postupně novotvar dvou do sebe zaklesnutých hranolů přístavby se střídavým rytmem oken přešel na stávající fasádu schodiště a nenásilně se vplížil do interiéru stavby. Hlavním úkolem bylo maximální využití stávající dvorní části a půdního prostoru a současně vytvořit prostředí pro studenty, v kterém by se cítili příjemně a svobodně.
Jednopodlažní přístavba v severozápadní části dvora byla odstraněna a na jejím místě vyrostla pětipodlažní dostavba, která kromě nového požárního schodiště rozšířila závěr chodby o prostorné studovny v návaznosti na terasu v každém patře.

V 1. nadzemním podlaží je kromě tělocvičny a posilovny, jež byly realizovány v 2. etapy, nově vybudována relaxační místnost se saunou, převlékárnami a hygienickým zázemím. Součástí rekonstrukce bylo přemístění šaten z jednotlivých pater do přízemí, vytvoření nových skladových prostor, strojovny vzduchotechniky a zázemí pro zaměstnance. Spojením dvou původních místností vznikla nová jídelna s výdejnou jídel.

Ve 2. nadzemním podlaží vznikly díky dostavbě nové prostory copycentra, kanceláře pro účetní a kabinet. Vedle ředitelny byla místo knihovny zbudována pracovna zástupce ředitele a kancelář pro finanční účetní. Podařilo se odkrýt neforemné podhledy a zrekonstruovat původní klenby chodeb.

Dalším nezbytným prostorem 21. století je multimediální učebna umístěná do 3. nadzemního podlaží. V tomto patře byla umístěna i původní aula, která byla ve 40. letech rozdělena na tři menší místnosti. Přestože mottem rekonstrukce bylo nečinit žádné zásahy do původních prostor, nešlo odolat přání ředitele navrátit do této budovy důstojný prostor pro setkávání všech žáků a učitelů.

Ve 4. nadzemním podlaží část přístavby představuje nová prostorná knihovna, která by se jednou mohla dočkat zajímavě ztvárněného interiéru. Na stejném podlaží byl proveden největší zásah probouráním části stropu, na jehož místě vzniklo nové schodiště do podkroví. Místo třetího ramene schodiště se objevila vznášející se krychle s průhledem do největší místnosti podkroví pro hudební výchovu a pořádání komorních koncertů. Jižní křídlo je věnováno kabinetům a velké studovně. Střední trakt naproti schodiště představuje místnost výtvarné výchovy a keramické dílny s bazilikálním osvětlením. Severní křídlo tvoří čtyři jazykové učebny s kabinetem; chodbu zakončuje místnost pro zájmovou činnost studentů, která je přístupná i po bočním schodišti. Zde jsou situované dvě ubytovací jednotky, přičemž jedna obsahuje pouze pokoj s koupelnou a druhá je řešena jako apartmán s dvěma pokoji, koupelnou a halou s kuchyňskou linkou.

Nově vybudované boční schodiště navazuje na druhý vstup do budovy, který je určen návštěvníkům sportoviště a také jako vstup pro invalidy. Bezbariérový přístup do budovy je zajištěn pomocí rampy v chodbě levého křídla, po níž je umožněn přístup na chodbu k výtahu. Boční schodiště slouží rychlejšímu přístupu z nových šaten v mezipatře přístavby. Z podesty schodiště mezi 2. a 3. nadzemním podlažím lze vstoupit na střechu tělocvičny, která spolu s terasou nad galerií tělocvičny vytváří příjemné klidové prostředí pro relaxaci studentů a profesorského sboru.

Nosnou konstrukci tělocvičny tvoří dvoukloubové zalomené ocelové rámy svařované z válcovaného profilu HEB. Nosné rámy v rozteči 4,80 m mají seříznutou horní část, tak aby stěna haly nezakryla okna učeben v 2.np a nezvýšila dvorní stěnu sousedům. Prostor je osvětlen kromě krajních polí oboustrannými průběžnými vikýři. Založení haly je navrženo na železobetonových základových pasech rozšířených v místě kotvení sloupů a podepřených mikropilotami. Tímto řešením se tělocvična dostává do těsné blízkosti stávajících objektů a na hranici pozemku a je optimalizována její vnitřní světlost. Konstrukce v celé šířce končí u nové přístavby a za dvoupodlažní částí přístavby pokračuje samostatná střecha ve stejném spádu s nosnými ocelovými krokvemi ukotvenými do železobetonové schodišťové stěny. Pod touto střechou se nachází posilovna s průhledem do galerie a horním světlíkem.

Náš oblíbený geometrický motiv použitý dříve na dlažbě záchodků prošel do nových šaten a umýváren, které se nacházejí v přízemí a mezipatře přístavby a nakonec doplul i na záchodky chlapecké, které se podařilo zrekonstruovat nad rámec stavby. Přesto však zbývá ve škole spoustu míst, které by stavební firma nemusela ještě opustit. Obnažené potrubí vzduchotechniky v posilovně čeká na zakrytí horolezeckou stěnou, okna v původní fasádě málokdo otevře a pokud ano, těžko je zavře, chybí nové lavice a židle a spoustu dalších drobností, které by ocenili studenti i profesorský sbor.
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
.
nico
22.09.08 01:14
Pochvala, ale....
Jan Bauer
25.02.09 05:30
parada
Martin Fucik
28.06.09 11:15
Gymnázium
Johny
09.11.09 06:58
škola nebo design butik?
hk
12.11.09 12:36
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od maura