Brána času

Cesta od renesance k baroku

Brána času
Spoluautor: Vojtěch Němec
Spolupráce:Alena Nováčková, Tereza Prosecká, Lumír Moučka
Zeleň: Eva Wagnerová
Adresa: Jevíčská, Moravská Třebová, Česká republika
Investor:Město Moravská Třebová
Projekt:2009-10
Realizace:2011-12


Díky projektu "Od renesance k baroku" nás oslovilo Město Moravská Třebová s prosbou o malý informační objekt, který by uvedl plánovanou naučnou stezku. Jednotlivé projekty obsahovaly restaurování památek, výstavbu cest od renesančního zámku k barokní kalvárii a chyběl pouze objekt, který se měl nacházet někde u parkoviště před zámkem a nějakým způsobem by o všech památkách informoval.

MÍSTO jsme zvolili na ose ulice Branské, nejen pro propojení historické osy z centra na okružní komunikaci a tudíž i k plánované stezce, ale také proto, aby mohla osa dále pokračovat do rekreačního centra, které by v budoucnu mělo kolem komunikace vzniknout.

KONCEPCE brány představuje průběh časové osy v historii Moravské Třebové. Osa pojednaná jako prostorem vinutá spirála, tvoří samotný vnitřní prostor vstupní brány a zároveň graficky znázorňuje významná data, která se vztahují k památkám města. Skládá se z 11 betonových segmentů s různě tvarovanými otvory vetknutými do předem vybetonovaných kalichů. Je umístěna v ose ulice, ale přesně osazena sever - jih, což vytváří mírné pootočení, v jehož směru jsou umístěny ztužující segmenty v podlaze. Na boční vnitřní straně segmentu jsou umístěna data s piktogramem ztvárněná jako kamenné intarzie, které také doprovází návštěvníka na pilířcích podél cest.

Kromě návrhu brány, značení cest a mobiliáře se nám těsně před zahájením stavby podařilo změnit plánovanou zádlažbu ZÁMECKÉHO NÁDVOŘÍ. Nádvoří je vydlážděno pouze ve stopě původního gotického hradu, který ustoupil výstavbě renesančního zámku. Jeho historický otisk je pojednán ve formě skládané břidlice a zbývající plocha byla zatravněná a doplněna zelení.

Brána je tedy nejen nositelem informací, ale jednoduchou kompozicí, která představuje jak racionální profil renesance tak dynamickou křivku baroka. Také však naráží na neustálé střídání motivů lidské tvorby vůbec. Zprvu se brána pracovně nazývala radiátor, ale již během výstavby ji samotní občané přejmenovali na BRÁNU ČASU.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od maura