Profil
1986-92  studium na Fakultě architektury ČVUT Praha
1992-97  spolupráce s arch. kancelářemi v Praze (Špaček, Jestico&Whiles, Collingwood)
1997  založení ateliéru 4a architekti (s Janem Schindlerem, Petrem Hudákem a Leigh D'Agostinem)
1998  členství v české komoře architektů ČKA
2012  založení ateliéru Schindler Seko architekti

Realizace a projekty