MAYHOUSE

MAYHOUSE
Adresa: 5. května 1746/22, Nusle, Praha, Česká republika
Investor:CPI
Realizace:2017-20
Užitná plocha:7500 m2
Plocha pozemku:2043 m2


Navržený objekt vyplňuje proluku řadové blokové zástavby podél ulice 5. května v místě rezidua teplárny, která byla zbudována pro potřeby tramvajového depa vyplňujícího prostor vnitrobloku. Budovy depa k novostavbě přímo přiléhají. 81,4 metrů dlouhý pozemek svažující se směrem k centru vyplňuje deset 8,1metrových modulů novostavby.
Fasáda směrem do ulice 5. května navazuje na současnou zástavbu a dotváří blok, ve kterém je objekt situovaný. Základní objemové a hmotové řešení reaguje ustoupením v nejvyšším patře na klesající římsy okolní zástavby.
Řešení parteru samostatným vjezdem a výjezdem s plynulým průjezdem ve vnitrodvoru je daní za současný způsob využívání magistrály jako expresní komunikace směrem do centra. V naději na budoucí změny charakteru okolí se budova otevírá parterem do ulice. Výlohy ve spodní části jsou členěny dvoupodlažními pilastry, nájemní jednotky v parteru mají samostatné vstupy, důležitá přístupová místa jsou v průčelí budovy zvýrazněna ustoupením vytvářejícím rozšíření chodníků do fasádních nik. Ve vyšších podlažích je fasáda pragmaticky členěna rastrem plastické fasády přerušovaným velkoformátovými okny – obrazovkami nad tepnou metropole.
Řešení kubisticky zalámané fasády reflektuje dynamičnost prostoru kolem magistrály a zároveň zamezuje odrazům hluku z automobilové dopravy směrem k protější zástavbě. V místech zlomů hliníkové fasády je perforace vynechána a zvýrazňuje tím hrany plasticity pláště.
V centru budovy je umístěna vstupní hala, ve které se opakuje tvarosloví venkovních kubistických obkladů. Na lobby navazují vnitřní komunikace a druhotně jsou z něj přístupné také nájemní jednotky v parteru. Kancelářské prostory ve vyšších patrech jsou řešeny jako otevřený prostor umožňující maximální flexibilitu budoucích vestaveb.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.