DOCK in TWO

Novostavba administrativní budovy

DOCK in TWO
Spolupráce:Alan Hackl, Petra Hlaváčková, Alex Flores
Adresa: Smrčkova 2485/4, Libeň, Praha, Česká republika
Investor:CRESTYL
Realizace:2017
Užitná plocha:12450 m2


Urbanismus
Jižní část zástavby Libeňských doků mezi tělesem Libeňského mostu a hlavní komunikační a kompoziční osou nové zástavby procházející ve směru východ - západ podél hrany bazénů libeňských loděnic tvoří jeden kompoziční celek a představuje nejkapacitnější soubor v řešené oblasti.
Zástavba, tvořená polootevřenými bloky, je po obvodu vymezena vyšší sedmipodlažní hmotou, která je svým měřítkem partnerem administrativním objektům (Lighthouse, Kovo) na druhém břehu Vltavy. Ze severu se areál otevírá k vodním plochám bazénů loděnic a pěší promenádě. Uvnitř areál získává drobnější měřítko bližší urbanismům residenčních čtvrtí v okolí.
Odlišný výraz vnější části, obracející se směrem do přístupové ulice a k Libeňskému mostu, je jasným orientačním prvkem zdůrazňujícím hlavní vstupy a průchody a zároveň bariérou chránící celou lokalitu před negativními vlivy okolí.
Součástí této lokality je centrální park navazující na prostor východního bazénu bývalých loděnic. Park člení jižní pás zástavby Libeňských doků na dvě samostatné lokality, což koresponduje i s funkčním členěním ploch v územním plánu. Prostorově i komunikačně významné pro celé území je přímé propojení centrálního parku s Libeňským mostem lávkou pro pěší navrženou ve směru průhledu do prostoru západního přístavního bazénu.
Pro příznivější působení přírodního prostředí doků se otevírá struktura objektů více k severu, řešení centrálního parku ve středním nádvoří funguje jako citace přírodního prostředí a nabízí atraktivní kombinaci vody a zeleně.

Architektonické řešení
Vnitřní objekt DOCK in TWO má ze severní strany pod úhlem 33° seříznutou hmotu, která se tak odklání od sousedních residenčních čtvrtí. Na ozeleněných šikminách s terasami jsou umístěna požární úniková schodiště, která se stávají ikonou tohoto prostoru a dávají vzpomenout na industriální historii Libeňských doků. Z jižní strany jsou tyto objekty podříznuty na výšku 2 podlaží. Vzniká tak sekvence krytých prostor podél hlavní komunikační osy parteru kde je umístěn hlavní vstup do budovy. 
Objekt je koncipován jako administrativní budova s možností horizontálního a vertikálního členění na samostatně pronajímatelné celky. Vstup do administrativní budovy je zevnitř areálu z prostoru parteru. V parteru je navrženo obchodní využití, tyto prostory jsou přístupné přímo z ulice.
Objekt DOCK in TWO má jedno suterénní podnoží, využité pro parkování, technické a skladové zázemí budovy.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.