Zátiší Lysolaje

Zátiší Lysolaje
Spolupráce:Jiří Prokopec, Petr Ekštein, Petr Synovec
Investor:AG development a.s.
Realizace:2014
Užitná plocha:4300 m2
Plocha pozemku:13900 m2
Obestavěný prostor:13700 m3


Kontext
Soubor 26 rodinných domů se nachází na severozápadním okraji Prahy v horní části Lysolajského údolí. Místo bylo v minulosti užíváno jako zemník cihlářských jílů a později jako zahrádkářská kolonie.
Okolní urbanistická struktura je rostlá, reagující na přírodní podmínky. Návrh bere v potaz hustotu a charakter okolní zástavby, která přilehá k západní straně řešeného pozemku. Stejně tak bere v potaz přírodní rámec. Severní hranici tvoří příkrý ozeleněný svah s většinou jižní expozicí. Svah má zalomený tvar, obepínající původní prostor lomu a zasahuje částečně i do východní části.

Koncept
Kombinujeme několik typů samostatných domů a dvojdomů, které navazují svým drobným měřítkem a strukturou na okolní zástavbu. Obytná skupina tvoří svým jednotným výrazem svébytnou, výtvarně ucelenou část obce. Rozvržení objektů je pojato ortogonálně s respektem k přírodnímu okolí. Orientace hlavních obytných místností je směřována na JV, nebo JZ a vždy do zahrady. Veřejný prostor je řešen formou obytné ulice s předností pěšího provozu a je chápán jako prvek pomáhající k socializaci nových obyvatel. Ploty jsou posunuty od hranice pozemku k vnějšímu líci stavby a vznikají tak polosoukromé předzahrádky. Uliční prostor je opticky širší.
Jednotícím prvkem  celého souboru jsou fasády, které jsou tvořeny dvěma materiály - antracitovým obkladem a bíle omítanými plochami.

Dispozice
Jednotlivé objekty jsou pojaty v jednoduchých obdélných tvarech respektujících provozní schéma uvnitř. Střecha je rovná. Na terénu je vždy terasa, přístupná z hlavního obytného prostoru domu v 1.np. Domy jsou nepodsklepené, májí dvě nadzemní podlaží.
V 1.NP je umístěna garáž pro auto, vstupní hala se schodištěm, hygienické zázemí a obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem navazující na vnější terasu. V 2.NP jsou ložnice a hygienické zázemí. Obytné místnosti jsou orientovány vždy s ohledem na dostatečné proslunění prostoru.
5 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Zátiší Lysolaje
DJ
25.05.15 02:29
DJ
:::
28.05.15 09:42
Fasáda
Vikis
28.05.15 09:39
Fasáda
Cembrit
05.06.15 04:45
Fasáda
Pavel
05.06.15 04:59
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.