Výrobně správní objekt Ausys

Výrobně správní objekt Ausys
Autoři interiéru:Pavlína Janošová, Tomáš Bindr
Address: Erbenova 95/2986, Vítkovice, Ostrava, Czech Republic
Investor:Ausys informační technologie s.r.o.
Project:2009-10
Completion:2010-11
Area:208 m2
Built Up Area:227 m2
Built Up Space:1070 m3


Genius Loci
Místo bývalé dělnické kolonie, sociální periferie uprostřed města. "…značky s nápisy "Pozor důlní vlivy!" připomínají, že pokles tohoto kraje ještě neskončil"*
Sousedství Vítkovických železáren. Nekonečné plochy fasád výrobních hal navzájem propojených ocelovými příhradovými mosty s životadárnými médii. A právě na tomto sémantickém znaku místa je založený koncept budovy.

Koncept
Kancelářská budova firmy zabývající se systémovou podporou a stavbou sítí LAN je umístěná v levitující příhradové konstrukci.  Je nositelem médií - myšlenek, plynoucích do jednoduché hmoty haly.

Forma
Kancelářská budova má z exteriéru přiznanou ocelovou nosnou konstrukci, mostovku levitující na betonových patkách. Ocelová konstrukce je opatřena antracitovou barvou, vystupuje před bílým obvodovým pláštěm z PUR sendvičových panelů. Budovu sjednocuje pozinkovaný rošt, který zabraňuje proniknutí nenechavých osob do objektu. Hala má naopak ocelovou nosnou konstrukci uvnitř a kontrastuje s kancelářskou budovou jednoduchou bílou hmotou.

Interiér
Při pomyšlení na firmu, zabývající se informační technologií, je představa o naorganizování prostoru řízena myšlenkou součástky, která sama může být konstrukčním celkem jiných součástek. Jde o předmět vyrobený podle požadavků na účel a funkci zařízení.
Inspirací pro uspořádání prostoru byla základní deska počítače. Podobně jako jsou jednotlivé komponenty osazeny do základní desky počítače (např. paměťové sloty), tak jsou jednotlivé prvky interiéru (police, dělící příčky) zasazeny v prostoru, které ho jasně vymezují pro daný účel. Plochy (strop a podlaha), mezi které jsou komponenty vsazeny, jsou materiálově jednolité skrze celý prostor, čímž je podpořena plynulost prostoru. Z důvodu otevřenosti prostoru je v podhledu použita akustická děrovaná sádrokartonová deska.
Rozvržení komponentů (nábytku) je situováno na osu objektu, čímž vznikají dvě komunikační linie podél celého objektu. Toto uspořádání jasně vymezuje prostory obslužné a obsluhující.
Dispozičně je objekt rozčleněn na několik sekcí. Vstupní prostor, sloužící k přijímání klientů, je vymezen dvěma nábytkovými stěnami (policemi), které jsou doplněny o posuvné a otvíravé dveře. Tato část rozděluje prostor na kancelář telefonistů a kancelář techniků. Kanceláře jsou vybaveny kovovými perforovanými stěnami, umožňující zasazení dalších komponentů pro skladování kancelářského a dílenského načiní.
Nábytek je navržen z kancelářského nábytku Hobis, v základní barevné kombinaci bříza/stříbro.

Konstrukce
Ocelová nosná konstrukce je v modulu 3x6m. V kancelářské budově je tvořená prostorovou příhradovou konstrukcí, v hale sloupy a vazníky. Podlaha v kancelářské budově je filigránová, strop ocelovodřevěný. Střecha v kancelářské budově je dvouplášťová s větranou mezerou, v hale jednoplášťová nevětraná ze sendvičových panelů. Obvodový plášť je z bílých PUR panelů. Tepelná izolace podlahy v kancelářské budově je z PUR desek, tepelná izolace střechy z minerální vlny. Okenní otvory a vstupní dveře jsou dřevěné, v hale plastové.

Vytápění
Vytápění a chlazení je zajištěno pomocí klima jednotek s tepelným čerpadlem vzduch - vzduch.

Poznámka
*Jan Balabán, Zeptej se táty, nakladatelství HOST, 2010


Stavba byla nominována na cenu ECOLA Award 2012.
Stavba získala Čestné uznání v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2011 v kategorii Průmyslové stavby.
4 comments
add comment
Subject
Author
Date
strop
mIkI_n
05.01.12 09:12
odpověď mlkl_n u
Tomáš Bindr
05.01.12 01:19
To se povedlo.
Tomáš Skalík
05.01.12 10:27
Prenosna budova?
takyarchitekt
05.01.12 11:33
show all comments

more buildings from ATELIER 38 s.r.o.