Administrativní budova RAYFILM

Administrativní budova RAYFILM
Address: Otická 109, Opava, Czech Republic
Investor:RAYFILM, s.r.o.
Project:2002
Completion:2003-04
Area:452 m2
Built Up Area:186 m2
Built Up Space:2006 m3


Původní stav

Objekt se nachází v nesourodém komplexu budov tvořících ostrov v moři polí mezi Opavou a Oticemi. Stojí téměř ve vrcholu stoupajícího terénu a je dobře viditelný ze všech směrů. Původní dvoupodlažní kancelářská budova s plochou střechou byla před přestavbou v havarijním stavu a byla využívána pouze částečně. Dispozičně se jedná o jednolodní prostor o čtyřech travé. Nosnou konstrukci tvoří železobetonový montovaný skelet v modulu 6 x 6 metrů s podélnými průvlaky a železobetonovými stropními panely, dvouramenným železobetonovým schodištěm s ocelovou nosnou konstrukcí. Objekt byl opatřen dřevěnými okny a opláštěn sendvičovými panely.

Let more light to be here
Forma
Objekt je ukončen nástavbou převýšeného hranolu s pultovou střechou. Vztyčený prostředník, falický symbol podnikatelské potence, je zároveň logickou gradací konfigurace terénu. Hranol je navržen jako jednolitá bezespará hmota z polykarbonátu spojovaného na pero a drážku, který částečně tvoří transparentní stěnu v zasedací místnosti, schodišťovém prostoru a služebním bytě a částečně představuje plášť předsazený před stěnou natřenou žlutou firemní barvou. Do vzniklého meziprostoru je po celém obvodu umístěno osvětlení, v noci se svítící hranol vznáší nad zemí. Předpokládá se instalace reklamních nápisů. Z polykarbonátu je rovněž navrženo zádveří, čímž se materiálově odděluje původní objekt od nově řešených hmot.
Hmota původního objektu je kontaktně zateplena a natřena modrou firemní barvou. Fasáda je členěna v několika hladinách; hlavní strukturu-hladinu - tvoří pravidelný rastr otevíravých oken kopírující rytmus skeletu, druhou hladinu tvoří prosklené „díry" - plochy nové hmoty. Velikost otvorů v původní části vychází z modulace sendvičových panelů.

Obsah
Travé se schodištěm, vertikální i horizontální komunikace s hygienickým zázemím, rozděluje budovu v každém podlaží na dvě části. V prvním a druhém podlaží jsou umístěny kanceláře, v ingotu nástavby je pak zasedací místnost a služební byt.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Pekne schodiste
Bombonek
19.10.06 09:18
show all comments

more buildings from ATELIER 38 s.r.o.