Tištěná architektura: Marcela Steinbachová

Source
PLAC
Publisher
Tisková zpráva
29.11.2013 13:45
Marcela Steinbachová

Vladimírovo knihkupectví Serius a občanské sdružení PLAC vás sdrečně zvou na 12. přednášku z cyklu "tištěná architektura". Tentokrát v pátek 6. prosince 2013 v 18:30 hodin v Jablonci přivítáme architektku Marcelu Steinbachovou, autorku interiérů divadla Komorní scény Aréna v Ostravě, interiérů výrobní a administrační budovy v Hodoníně, rekonstrukce objektu v Široké ulici na Centrum Franze Kafky, řešení nové expozice Dopravní haly Národního technického muzea a stálé sbírky Ostravského Muzea právě založila ateliér Skupina (společně s Albertem Pražákem a Jiřím Bardodějem).
Mimo svou aktivní architektonickou činnost je zakladatelkou a předsedkyní projektu Kruh, který byl založen s cílem přiblížit architekturu veřejnosti a který pořádá pravidelné přednášky a diskuse o architektuře a filmové festivaly a exkurze zaměřené na architektonickou tvorbu.


Více informací >

1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Videozáznam první části přednášky
Petr Šmídek
09.12.13 08:29
show all comments

Related articles