Tištěná architektura: Anna Beata Háblová

Source
PLAC
Publisher
Tisková zpráva
02.02.2018 17:15
Czech Republic

Jablonec nad Nisou

Vladimírovo knihkupectví Serius a občanské sdružení PLAC vás sdrečně zvou na 43. přednášku z cyklu "Tištěná architektura". Tentokrát v pátek 9. února 2018 18:30 hodin v Jablonci nad Nisou přivítáme architektku Annu Beatu Háblovou, která se bude věnovat především komixovo-vědecké knize Města zdí o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu ke městu.

Kniha Města zdí pojednává o obchodních centrech, jejich architektonickém vývoji, ale i o roli, jakou hrají v životě současné společnosti i v rámci urbanistické struktury města. Fundovaný a poučený výklad se zde kombinuje s velmi čtivou formou, doplněnou vtipnými ilustracemi. Při vší odlehčenosti textu však publikace Města zdí jasně poukazuje na závažnost problému, který obchodní centra vnesla do městského organismu a městského života. Obchodní centrum není jen jedním z mnoha stavebních typů, ale je fenoménem, na němž lze odhalit mnohé podstatné rysy současné civilizace. Autorčina kritika nákupních center však není jednostranná - chápe, že obchodní centra jsou a budou součástí našeho urbánního prostředí a je třeba hledat formy, jak je lze koncipovat vstřícněji vůči okolní městské tkáni.

Ing. arch. Anna Beata Háblová, Ph.D. (*1983) architektka, teoretička a básnířka vystudovala architekturu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010, Young Planning Professionals Award 2012 a Juniorstav 2012. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox Nox, 2013), Rýhy (Arbor Vitae, 2015) a básně v literárních časopisech Host, Tvar a Weles. V kulturním centru Dominikánská 8 moderuje večery s tématy poezie, umění a architektury.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles