Biografie
1970-76 - absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor architektura (ateliér prof. Paroubka)
1976-77 - vojenská služba
1977-91
- zaměstnán v Projektovém ústavu hl. města Prahy, ateliér Delta (1977-85  spolupráce s Alenou Šrámkovou, 1986-91 vedoucí projektant)
od 1990 - vedoucí ateliéru na Fakultě architektury ČVUT v Praze
1991 - založil vlastní ateliér Lábus - architektonický ateliér
1993 - vedoucí Ústavu navrhování III na Fakultě architektury ČVUT v Praze
1995 - jmenován docentem na Fakultě architektury ČVUT v Praze
2002 - jmenován profesorem na Fakultě architektury ČVUT v Praze
2013 - stal se děkanem Fakultě architektury ČVUT v Praze
2014 - získal cenu Ministerstva kultury za architekturu

Realizations and projects