STAVBA

2019 / 3

eshop.publisher: Business Media CZ, s.r.o.
eshop.release_year: 2019
eshop.issn: 1210-9560
eshop.format: 22,5 x 30 cm, 114 stran
eshop.language: czech
eshop.url: http://www.stavbaweb.cz
eshop.price: 174 eshop.czk
eshop.our_price: 100 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 90,91 eshop.czk)
  3.75 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 3,38 €)
eshop.avail: 0 eshop.pcs (eshop.expedition eshop.expeditiondays)
 

Rozhovor
4–7 Rozhovor s Evou Jiřičnou
EVA ČERVINKOVÁ

Překlad
8–11 Cino Zucchi moderuje debatu o modernosti – 2. část
ROSTISLAV ŠVÁCHA

Architektura
16–30 Nová budova ČSOB
CHALUPA ARCHITEKTI
20–21 ČSOB – Pohledem investora – IVO KOUKOL
22–23 Druhá budova ČSOB v Radlicích – ONDŘEJ BENEŠ
26 Designové a zátěžové podlahy REMMERS
28–29 Nová budova ČSOB, kde je hlavním tématem akustika – KNAUF
30 Úspěšná spolupráce na evropském unikátu – HöRMANN
32–33 Nová čtvrť Waltrovka
JIŘÍ TOUREK
34–39 Waltrovka 
ADR, Chybik+Kristof
40–45 Rekonstrukce a dostavba bytového domu
UNIT ARCHITEKTI
44–45 Časoprostorový řez – KAROLÍNA VOJÁČKOVÁ
46–47 Bytové domy Mlýnská a Vídeňská v Brně
MARKÉTA ŽÁČKOVÁ
48–51 Bytový dům Mlýnská
Chybik+Kristof
52–53 Bytový dům Vídeňská
FRÁNEK ARCHITECTS
54–57 Konverze vily na tři byty
NO ARCHITECTS
58–59 Rodinný dům v Mníšku
Stempel & Tesar architekti
60–61 Rodinný dům v Jesenici – A69
62–63 Rodinný dům v Božicích – ORA
64–65 Rodinný dům v Liberci
Mjölk architekti
66–67 Vila na Babě – JRA
68–71 Přestavba vily na Babě
LÁBUS AA – ARCHITEKTONICKÝ ATELIER
72–74 Stavím, tedy jsem – PETR VOLF
76–79 Interiér bytu ve Zlíně
PETRJANDA / BRAINWORK
78–79 Dynamický klid Loftu 32
PETR ŠMÍDEK, JIŘÍ VÍTEK