Biografie
Alena Šrámková (roz. Cafourková) byla označována za první dámu české poválečné architektury. Mládí strávila na Slovensku, kde začala studium architektury u prof. Vladimíra Krafíka.
1947
52 - Vysoká škola technická, Bratislava, Fakulta architektury, specializace architektura a pozemní stavitelství
1952
54 - Chemoprojekt Bratislava
1954
55 - Stavoprojekt, Ústí nad Labem
1955
58 - Akademie výtvarných umění, Praha, škola prof. Jaroslava Fragnera
1958
59 - Potravinoprojekt, Praha
1959
75 - Státní projektový ústav obchodní, Praha
1975
87 - Projektový ústav výstavby hlavního města Prahy
1988
- účast na výstavě Trienale světske architekture, Bělehrad, Jugoslávie
1988
- Výstava jednoho domu, autorská výstava, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1988
90 - SIAL, Praha
1989
- účast na výstavě STL – Středotlací, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1989
92 - předsedkyně rady Obce architektů, Praha
1991
- založila samostatný ateliér „Alena Šrámková“
1991
- jmenována docentkou ČVUT, Fakulta architektury, Praha
1991
- autorská výstava, Technická universita Mnichov, Německo
1991–96
- vedoucí ateliéru Fakulty architektury, ČVUT Praha
1993
- místopředsedkyně rady Obce architektů, Praha
1994
- udělena „Cena osobnostem české architektury“ Obce architektů
1994–96
- členka Pražského grémia pro ochranu a rozvoj kulturního prostoru hlavního města Prahy
1995
- účast na výstavě Mánes Mánesu, Praha
1996
- vedoucí práce Ústavu ateliérové výuky obytného prostředí a volné tvorby, Fakulta architektury VUT, Brno
1997
- autorská výstava „Alena Šrámková“, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1997
- autorská výstava „Alena Šrámková“, Galerie Klenová
1998
- autorská výstava „Alena Šrámková“, Síň Obce architektů, Brno
1999
- autorská výstava „Alena Šrámková“, Barcelona
1999
- jmenována profesorkou Akademie výtvarného umění, Praha
2004
- 9. bienále architektury v Benátkách „Metamorph“, expozice Šrámková – Milučký
2007
- Alena Šrámková – architektura, výstava budějovickém v Domě umění
2019 - Alena Šrámková: Architektura, výstava pražském v Museum Kampa

Realizace a projekty