Rodinný dům v Komořanech

Rodinný dům v Komořanech
Project:2003 - 2004
Completion:2004 - 2005
Area:350 m2
Built Up Area:201 m2
Site Area:957 m2


Stavba na severozápadním svahu Komořan s výhledem do údolí Vltavy stojí v tradiční zástavbě rodinných domů z první poloviny 20. století. Většinou jde o úsporně řešené dvoupodlažní stavby se šikmými střechami. Lokalita v současné době postupně mění svoji podobu, některé domy jsou nahrazovány novými, zpravidla většími, jiné jsou přestavovány a ztrácejí svou původní prostou podobu.
V území, které mělo původně velmi skromný standard a malé měřítko staveb, reagujeme na vyšší prostorové nároky investora, který kromě rodinného domu chtěl postavit i dvě na provozu domu nezávislé pracovny, záměrným rozdělením hmoty domu na dvě části - dům a pracovny. Přízemní část křídla stavby s pracovnami je integrována do obvodové zdi vymezující intimnější prostor dvorku v poměrně malé zahradě.
Při pohledu ze dvora je odlišení hlavní hmoty s pultovou střechou od přístavby zdůrazněno i v materiálech. Vyšší část je pevná, zděná a omítnutá, nižší je tvořena dřevěnými rámy osazenými před kompletně prosklenou fasádou, má charakter zaskleného zahradního pavilonu. Záměrné uplatnění drobného měřítka stavby je motivováno i snahou po dosažení rozmanitosti při formování vnějšího obytného prostoru, do kterého se pohledově otevírá obytná plocha domu i pracovny. Dřevěné pódium před pracovnou orientované do prostoru dvorku i dřevěná mobilní terasa před obytnou částí přispívají k propojení domu se zahradou, vytvářejí přechod mezi obytnými prostory domu a zahradou. Vyzdvižení dvorku nad okolní terén umožňuje dálkové výhledy přes střechy okolních domů, až ke svahům Chuchelského háje či Barrandovských skal.
Dům má pultovou střechou mírného spádu. Strop patra je zaklenutý do oblouku, který sleduje spád střechy. Dřevěná terasa ve dvoře nebo dřevěné prosklené arkýře  jsou od hlavní hmoty domu záměrně materiálově odlišeny. Tvoří přiznané přičleněné prvky k objemu domu, které obohacují jeho poměrně lapidární tvar a přitom stavbě neubírají samozřejmou čitelnost formy. Arkýře ložnic svým předsazením před líc fasády umožňují i boční výhledy, žaluzie přitom poskytují možnost regulovat otevření a uzavření průhledů a zároveň plní funkci zastínění. V podobném duchu je řešena i přístavba s pracovnami, dřevěná rámová konstrukce fasády obrácené do dvora pomáhá křídlo pracoven nenápadně začlenit do prostředí dvora, aby působilo spíše jako prvek zahradní architektury.
Návrh dispozice je založen na řešení protikladných požadavků zadání, snaze dosáhnout velkorysosti a prostorové otevřenosti dispozice, při akceptování požadavku rozmanitosti místností a uchování intimního měřítka. Všechny obytné místnosti přízemí jsou vizuálně propojeny. V centru obytného prostoru je vložen oplechovaný obslužný „box“, který pomáhá vymezovat a částečně oddělovat prostor kuchyně. V boxu je umístěn krb, vestavěné skříně i část vybavení kuchyně. Podlaha obývacího pokoje je snížena o 50 cm, jeho plocha se tím těsněji propojila se zahradou a zároveň se zvýšila jeho světlá výška, aby se umocnil dojem hlavního prostoru v domě.
0 comments
add comment

more buildings from Lábus AA