Rekonstrukce paláce Langhans

Rekonstrukce paláce Langhans
Address: Vodičkova ulice 37, Nové Město, Prague, Czech Republic
Project:červenec 1996 - září 2000
Completion:březen 2001 - září 2002
Area:3746 m2
Built Up Area:867 m2
Built Up Space:18585 m3


Pozemek sousedící s Františkánskou zahradou má původní středověkou parcelaci, je poměrně úzký, ale velmi hluboký. Stojí zde několik domů oddělených dvory a střešními terasami. Kdysi zde bylo významné centrum portrétní fotografie v Praze - Ateliér Langhans. Charakteristická podoba lehkých nástaveb fotografických ateliérů na střechách domu, jako obraz soužití nového se starým, inspirovala návrh rekonstrukce. Všechny čtyři stávající vícepodlažní objekty byly rekonstruovány a nastavěny, na místě provizorních jednopodlažních staveb v zadní části pozemku byl postaven další dům.

Návrh rekonstrukce navazuje na systém řazení jednotlivých domů za sebou do hloubky pozemku. Touto metodou jsme chtěli udržet relativně drobné měřítko stavby a vnitřním prostorům domu zachovat jejich atmosféru. Použití konceptu adice, vrstvení a nastavování bylo motivováno hledáním soudobého architektonického výrazu příbuzného s nahodilostí a s ní související příjemností prostředí historických staveb.

Různorodost stavby je zakotvena i v jejím programu. V suterénu, přízemí a mezipatře jsou prodejní prostory, ve spodních patrech jsou umístěny kanceláře a ve vyšších podlažích byty. Poslední objekt E bude využit jako fotografická galerie. V ose pozemku jsou mezi jednotlivými domy řazeny vnitřní dvorany, které zajišťují denní osvětlení i v přízemí. Napomáhají vytyčovat základní komunikační osu domu a zavádějí návštěvníka přirozeným způsobem do hloubky dispozice. Dispozice bytů je koncipována tak, aby každý byt využíval možnosti vizuálního kontaktu s Františkánskou zahradou i ulicí. Nástavby nad rovinou římsy jsou navrženy jako otevřené prostorové struktury chráněné vnějšími žaluziemi.

Skutečnost, že u této stavby nešlo pouze o profesionální investování finančních prostředků s krátkodobým efektem, ale o dlouhodobě cílený záměr v individuální i společenské rovině výrazně ovlivnila podobu paláce Langhans.
0 comments
add comment

more buildings from Lábus AA