Vila v Roudnici nad Labem

Vila v Roudnici nad Labem
Vila leží na velmi svažitém pozemku bývalé rekreační zahrady na okraji města. Svažitost terénu a požadavek vázat obytnou plochu přízemí na úroveň zahrady ovlivnily koncepci objemového, prostorového i provozního řešení domu. Hmota objektu, včleněného mezi stávající ovocné stromy, je záměrně opticky redukována a zjednodušována dělením na dva materiálově odlišené objemy a jasně vymezené, aditivně přidávané tesařské prvky, aby osazení stavby působilo ve svahu přirozeně. Přízemí domu je ve dvou úrovních, horní odpovídá niveletě vstupu, dolní sleduje niveletu zahrady při západní linii fasády. Západní obytná část domu, včetně ložnice rodičů, je orientována směrem k otevřeným výhledům na město. Ostatní ložnice a zázemí jsou umístěny do zděné východní části domu. Vertikální komunikace není záměrně oddělena od obytných prostor.
Požadovaného výrazného propojení interiéru s exteriérem je dosaženo bohatě dimenzovanými okny i dřevěnými tesařskými prvky, navozujícími přímý kontakt se zahradou. Tesařská konstrukce představuje funkční i výtvarnou součást řešení zádveří, arkýře, pracovny a verandy. Na jižní straně východní části domu navazuje na zasklenou pracovnu v podkroví pochozí terasa. Propojení jídelny se zahradou zprostředkovává veranda vystupující nad svah zahrady při západní části fasády.
Stavba je ztvárněna v přírodních materiálech - kámen, beton, lícové cihelné zdivo, dřevo a kov v přírodní barvě. V obytné zóně jsou použity štukové vápenné a cementové omítky, povrch je impregnován včelím voskem. Příjezd a pochozí cesty jsou zpevněny kalenou štěrkovou drtí. Ploty jsou z betonu prokládaného na líci lomovým kamenem.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
redukce hmoty
nerozhodna
28.02.08 01:08
show all comments

more buildings from Lábus AA